اخبار مهم روز

  برخی از قبولی های دکتری نخبگان

سایر مطالب (556)

 

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه هفتم

صفحه هشتم

صفحه نهم

صفحه دهم

صفحه یازدهم

صفحه دوازدهم

صفحه سیزدهم

صفحه چهاردهم

صفحه پانزدهم

صفحه شانزدهم

صفحه هفدهم

صفحه هجدهم

صفحه نوزدهم

صفحه بیستم

صفحه بیست و یک

صفحه بیست و دو

صفحه بیست سه

صفحه بیست و چهار

 

دریافت رایگان مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

 کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون ارشد مامایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دروس کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد، جزوات تضمینی،آزمون های مرحله ای، ارشد وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، منابع کامل، منابع ارشد فیزیولوژی، منابع تضمینی

 

 

 

 

 

ردیف

سوالات کارشناسی ارشد

12

سوالات کارشناسی ارشد 1403-1402

11

سوالات کارشناسی ارشد 1402-1401

10

سوالات کارشناسی ارشد 1401-1400

9

سوالات کارشناسی ارشد 1400-1399

8

سوالات کارشناسی ارشد 99-98

7

سوالات کارشناسی ارشد 98-97

6

سوالات کارشناسی ارشد 97-96

5

سوالات کارشناسی ارشد 96-95

4

سوالات کارشناسی ارشد 95-94

3

سوالات کارشناسی ارشد 94-93

2

سوالات کارشناسی ارشد 93-92

1

سوالات کارشناسی ارشد 92-91

 

دانلود رایگان سوالات ارشد پرستاری، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد پرستاری، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پرستاری، دانلود رایگان سوالات پرستاری ارشد 98، دانلود رایگان سوالات پرستاری، دانلود رایگان ارشد پرستاری، دانلود رایگان ارشد پرستاری وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد پرستاری، دانلود رایگان امتحان ارشد پرستاری

 دانلود رایگان سوالات ارشد مامایی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد مامایی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مامایی، دانلود رایگان سوالات مامایی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات مامایی، دانلود رایگان ارشد مامایی، دانلود رایگان ارشد مامایی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد مامایی، دانلود رایگان امتحان ارشد مامایی

 دانلود رایگان سوالات ارشد تغذیه، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد تغذیه، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود رایگان سوالات تغذیه ارشد 97، دانلود رایگان سوالات تغذیه، دانلود رایگان ارشد تغذیه، دانلود رایگان ارشد تغذیه وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد تغذیه، دانلود رایگان امتحان ارشد تغذیه

 دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان سوالات آموزش بهداشت ارشد 97، دانلود رایگان سوالات آموزش بهداشت، دانلود رایگان ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان امتحان ارشد آموزش بهداشت

 دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان سوالات فیزیولوژی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات فیزیولوژی، دانلود رایگان ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان ارشد فیزیولوژی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان امتحان ارشد فیزیولوژی

 دانلود رایگان سوالات ارشد آناتومی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد آناتومی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آناتومی، دانلود رایگان سوالات آناتومی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات آناتومی، دانلود رایگان ارشد آناتومی، دانلود رایگان ارشد آناتومی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد آناتومی، دانلود رایگان امتحان ارشد آناتومی

 

 

ارشد وزارت بهداشت

ارشد وزارت بهداشت

لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد وزارت بهداشت، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد وزارت بهداشت-زبان - کلیه رشته ها

 

ارشد وزارت بهداشت-آمار زیستی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (1)، آمار ریاضی و احتمال (2)، روش های آماری شامل طرح آزمایش ها، رگرسیون، نمونه گیری، آماری ناپارامتری (4)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-آموزش بهداشتدرس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی (3)، روانشناسی (2)، بهداشت عمومی (3)، جامعه شناسی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-آموزش پزشکی کد : 8003

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: برنامه ریزی درسی (1)، ارزشیابی و ارزیابی آموزشی (1)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس و یادگیری (1)، پژوهش در ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اپیدمیولوژی کد : 8004 | بازدید : 15,126

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: مبانی اپیدمیولوژی (2/5)، مقدمات آمار زیستی (2)، اصطلاحات پزشکی (1/5)، اپیدمیولوژی بیماری ها (2)، بهداشت عمومی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ارگونومی درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کلیات ارگونومی (2)، تشریح و فیزیولوژی انسانی (2)، فیزیک و مکانیک (2)، ریاضی (2)، روانشناسی عمومی (1)، مدیریت سازمانی (1)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ارتزوپروتز (4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، معاینه و ارزیابی (2)، ارتوپدی (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اقتصاد بهداشت (توسعه بهداشت و درمان - سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان) کد : 8007 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2)، اقتصاد سلامت (3)، سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (2)، ریاضی و آمار حیاتی(3)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-انفورماتیک پزشکی کد : 8008

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها (2)، ریاضی و آمار حیاتی (2)، مدیریت اطلاعات سلامت (3)، انفورماتیک سلامت (3)، کلیات ...

 

ارشد وزارت بهداشت-انگل شناسی کد : 8009 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (5)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ایمنی شناسی کد : 8010

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، میکروب شناسی (1)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی (1)، ایمنی شناسی (6) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بهداشت حرفه ای کد : 8011 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بهداشت حرفه ای (5)، فیزیک (2)، ریاضی (2)، شیمی (2)، ارگونومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت و ایمنی مواد غذایی کد : 8012درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروب شناسی موادغذایی (2)، اصول نگهداری موادغذایی (2)، شیمی موادغذایی (2)، کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (2)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بینایی سنجی کد : 8013

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آنومالی دید دو چشمی (2)، فیزیولوژی اپتیک (2)، کلیات اپتومتری (2)، بیماری های چشمی (1)، عدسی های تماسی (2)، اپتومتری کودکان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بیوشیمی بالینی کد : 8014

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، شیمی آلی و عمومی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی عمومی (6) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مجموعه پرستاری (روان پرستاری - داخلی جراحی - سلامت جامعه - کودکان - نظامی - توانبخشی - اورژانس - سالمندی) کد : 8015

...

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) کد : 8016 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (2)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (2)، کودکان (2)، داخلی - جراحی (4) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کد : 8017 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (1)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (3)، کودکان (3)، داخلی - جراحی (3) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد : 8018 | بازدید : 12,582

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: حشره شناسی عمومی (3)، زیست شناسی عمومی (2)، شیمی عمومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) کد : 8019

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، خون شناسی و بانک خون (4)، زیست شناسی سلولی مولکولی (1)، بیوشیمی (1)، ایمنی شناسی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کد : 8020

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک پرتوها (2)، رادیوبیولوژی (2)، فیزیک عمومی (2)، بیولوژی سلولی (2)، ریاضی عمومی و آمار (1)، فیزیولوژی و آناتومی (1)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-رفاه اجتماعی کد : 8021 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: نظریه های جامعه شناسی (3)، آمار و روش تحقیق (3)، دروس تخصصی (سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، تامین و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-روانشناسی بالینی کد : 8022 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آسیب شناسی روانی (1/5)، نظریه های شخصیت (2)، نظریه های روان درمانی (2)، ارزیابی روانشناختی (مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) کد : 8023

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، میکروب شناسی (1)، زیست شناسی سلولی مولکولی (4)، بیوشیمی عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) کد : 8024

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، ژنتیک (5)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-سلامت و رسانه کد : 8025

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اپیدمیولوژی و آمار حیاتی (3)، زبان و ادبیات فارسی (2)، نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی (3)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-سم شناسی کد : 8026 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی عمومی (2)، زیست شناسی (2)، شیمی عمومی (2)، داروشناسی (1)، سم شناسی (1)، زبان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-شنوایی شناسی کد : 8027

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل (2)، شنوایی شناسی تشخیصی (3)، شنوایی شناسی توانبشخی (2)، شنوایی شناسی کودکان (1)، زبان عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم بهداشتی در تغذیه کد : 8028

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتا). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 8029

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: تشریح عمومی (4)، بافت شناسی (3)، زیست شناسی سلولی (2)، جنین شناسی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تغذیه کد : 8030 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی) کد : 8031

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی موادغذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی موادغذایی (3)، کنترل کیفی مواد غذایی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیک پزشکی کد : 8032

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نورو دیدگانی) (4)، فیزیولوژی (1)، تشریح (1)، فیزیک (هسته ای و اتمی) (3)، ریاضی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیوتراپی کد : 8033

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیومکانیک 1 و 2 و 3 (2)، الکتروتراپی 1 و 2 (2)، ارزشیابی و اندازه گیری (1)، ارتزو پروتز (1)، تمرین ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیوتراپی ورزشی کد : 8034

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، ارزشیابی و اندازه گیری عضلانی (2)، فیزیولوژی سیستم قلب و عروق و تنفس (2)، فیزیولوژی کار و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیولوژی کد : 8035

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی (3)، بیوشیمی (1)، زیست شناسی جانوری (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-قارچ شناسی پزشکی کد : 8036

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (2)، قارچ شناسی (4)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-کار درمانی کد : 8037

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کاردرمانی و توانبخشی اختلالات ذهنی - روانی و جسمانی (6)، روان شناسی و روان پزشکی (2)، رشد روانی حرکتی کودکان (1)، ...

ارشد وزارت بهداشت-کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کد : 8038

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: دانش کتابداری (3)، علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-گفتار درمانی کد : 8039

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اختلالات صوت و تشدید (2)، اختلال بلع (1)، اختلالات واج شناختی و آواشناختی (2)، اختلالات روانی گفتار (2)، اختلال زبان در ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مامایی کد : 8040

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی (1)، جنین شناسی (1)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) کد : 8041

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات سلامت (3)، مدیریت اطلاعات سلامت (3)، بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی (2)، سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مددکاری اجتماعی کد : 8042

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: روان شناسی (عمومی، مرضی، شخصیت) (1)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی (1)، مبانی توانبخشی (1)، مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری فردی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت توانبخشی کد : 8043

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول توانبخشی (5)، مدیریت (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کد : 8044

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کلیات بهداشت (2)، اصول و مبانی سازمان و مدیریت (3)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (3)، مدیریت مالی و اقتصاد ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بهداشت محیط کد : 8045

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (2)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1)، تصفیه آب و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی پزشکی (زیست مواد) کد : 8046

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضیات عمومی (2)، علم مواد (2)، اصول زیست مواد (3)، آناتومی و فیزیولوژی (1)، شیمی آلی (1)، بیوشیمی (1)، زبان عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-میکروب شناسی پزشکی کد : 8047

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1/5)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-نانوتکنولوژی پزشکی کد : 8048

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی (2)، شیمی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، فیزیولوژی (1)، بیوفیزیک (2)، مقدمه ای بر نانوتکنولوژی (3)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ویروس شناسی پزشکی کد : 8049

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1/5)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (2)، ویروس شناسی (3)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ارزیابی فناوری سلامت (HTA) کد : 8050

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول مدیریت (2)، روش های آماری (1)، اصول و روش های اپیدمیولوژی (2)، اقتصاد بهداشت (2)، نظام سلامت و برنامه های ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI) کد : 8051 | بازدید : 13,192

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (2)، ریاضی عمومی (2)، فیزیک هسته ای و اتمی (2)، فیزیک پرتوها و دستگاه های تصویربرداری (2)، آناتومی (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-نظارت بر امور دارویی کد : 8052 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کنترل فیزیک و شیمیایی داروها (2)، زبان (2)، کنترل میکروبی داروها (2)، فارماسیوتیکس (1)، داروشناسی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مجموعه علوم آزمایشگاهی کد : 8053

...

 

ارشد وزارت بهداشت-تکنولوژی گردش خون کد : 8054

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی (4)، بیوشیمی (1)، فیزیک پزشکی (1)، فیزیولوژی (1)، فارماکولوژی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بیمارستان کد : 8055 |

...

 

ارشد وزارت بهداشت-سلامت سالمندی کد : 8056 | بازدید : 1,366

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی سالمندی (3)، روانشناسی و بهداشت روانی (1)، جامعه شناسی پزشکی (1)، روش تحقیق و آمار حیاتی (2)، کلیات بهداشت عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 8057

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بهداشت حرفه ای (3)، بهداشت محیط (3)، اصول ایمنی (2)، اصول و مبانی مدیریت (2)، کلیات بهداشت عمومی (1)، آمار و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-تاریخ علوم پزشکی کد : 8058 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: تاریخ پزشکی (3)، تاریخ علم و تمدن (3)، اطلاعات پزشکی (2)، زبان عربی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-میکروب شناسی مواد غذایی کد : 8059

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: باکتری شناسی (3)، تغذیه عمومی (1)، بیوشیمی عمومی (1)، انگل شناسی (1)، قارچ شناسی (1)، ویروس شناسی (1)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کد : 8060

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، شیمی آلی و شیمی تجزیه (2)، سم شناسی (1)، تغذیه (1)، میکروبیولوژی موادغذایی (2)، بیوشیمی (1)، فیزیولوژی (1) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اکولوژی انسانی کد : 8061

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: مبانی اکولوژی انسانی (3)، جمعیت و تنظیم خانواده (2)، مقدمات آمار زیستی (2)، بهداشت عمومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-شیمی دارویی کد : 8062 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی آلی (2)، شیمی تجزیه (2)، زیست شناسی (2)، بیوشیمی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم داروهای پرتوزا کد : 8063 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی آلی (2)، تجزیه دستگاهی (1)، فیزیک پرتوها (2)، فیزیولوژی (1)، بیولوژی سلولی و ملکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اتاق عمل کد : 8064

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب (3)، بیماری های داخلی و جراحی (2)، تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف (3)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی کد : 8065

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: روانشناسی یادگیری (2)، آمار (2)، مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (2)، تکنولوژی آموزشی (2)، مبانی بهداشت عمومی (2)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت روان کد : 8066

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (1/5)، کلیات روانپزشکی عمومی و بهداشت روان (2)، اصول روانشناسی بالینی و مشاوره (1/5)، روانشناسی عمومی و ...

ارشد وزارت بهداشت-ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی کد : 8067 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی عمومی (2)، آنالیز دستگاهی (2)، بیوشیمی (1)، بوم شناسی دریا (1)، زیست شناسی دریایی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت محیط - سم شناسی محیط کد : 8068

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (1)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1)، تصفیه آب و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کد : 8069

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضیات مهندسی (2)، فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی (2)، سیگنال ها و سیستم ها (2)، مدارهای الکتریکی و الکترونیک (2)، فیزیولوژی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه کد : 8070 | بازدید : 242

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مشاوره در مامایی کد : 8071

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پزشکی در مامایی و اختلالات جنسی (2)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، بهداشت، تغذیه مادر و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت محیط - مدیریت پسماند کد : 8072

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (1)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (2)، تصفیه آب و...

 

ارشد وزارت بهداشت-روان پرستاری کد : 8073

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت دارو کد : 8074

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری سالمندی کد : 807

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری سلامت جامعه کد : 8076

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری کودکان کد : 8077

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری داخلی - جراحی کد : 8078

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری نظامی کد : 8079

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری توانبخشی کد : 8080

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری اورژانس کد : 8081

ارشد وزارت بهداشت-ژورنالیسم پزشکی کد : 8082

 

ارشد وزارت بهداشت-تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی کد : 8083

ارشد وزارت بهداشت-تغذیه بالینی کد : 8084

 

چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1393 00:00

انتخاب رشته محل تحصيل ارشد 93

نوشته شده توسط

 

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی

 

جهت مشاهده آخرین اخبار درخصوص زمان انتخاب رشته محل تحصيل –دریافت كارت ورود به جلسه آزمون کلیک کنید

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 00:00

نمونه جزوات ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم

نوشته شده توسط

  

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

متون روانشناسی
علم النفس
آمار و روش تحقیق
روانشناسی مرضی
روانشناسی رشد
روانشناسی بالینی
روانشاسی فیزیولوژیک
 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم کلیک نمایید

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد روانشناسی بالینی، دانلود جزوات ارشد روانشناسی، دانلود جزوه آمار روانشناسی، دانلود جزوه آسیب شناسی روانی، دانلود جزوه نظریه شخصیت، دانلود جزوه روانشناسی عمومی،جزوات آزمون ارشد، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد، ارشد علوم پزشکی، دانلود رایگان جزوات روانشناسی، دانلود سوالات ارشد روانشناسی

 

 

نمونه جزوات ارشد نخبگان

1- جهت دانلود نمونه جزوات کارشناسی ارشد روی لینک مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

کارشناسی ارشد
مجموعه علوم تغذیه
مجموعه پرستاری
آموزش بهداشت
مجموعه مامایی
بهداشت و ایمنی مواد
روانشناسی بالینی
شیمی دارویی
تکنولوژی گردش خون
سلامت سالمندی
فیزیولوژی
علوم و صنایع غذایی
آناتومی 
نانوتکنولوژی
میکروبیولوژی موادغذایی
مدیریت خدمات بهداشتی
مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
علوم داروهای پرتوزا
اتاق عمل
سم شناسی
 اپیدمیولوژی
کنترل موادخوراکی
اقتصاد بهداشت
مجموعه زیست

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کارشناسی ارشد کلیک نمایید 

 

اسامی برخی از قبولیهای نخبگان در آزمون ارشد 

  

2- جهت دانلود نمونه جزوات دکترای تخصصی روی لینک مربوط به رشته

مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

علوم تغذیه
علوم تشریح
سیاست های غذا و تغذیه
بیولوژی تولید مثل
بیوشیمی بالینی
توکسین های میکروبی
ایمنی شناسی
مهندسی بافت
پزشکی مولکولی
علوم سلولی کاربردی
روانشناسی بالینی
فیزیولوژی
بیوتکنولوژی
 فیزیولوژی ورزشی
علوم صنایع غذایی
مدیریت خدمات بهداشتی
نانوفن آوری پزشکی
 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی دکترای تخصصی کلیک نمایید

 

 


 

3-جهت دانلود نمونه جزوات کاردانی به کارشناسی  روی لینک مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

مامایی
اتاق عمل
بهداشت عمومی
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
هوشبری

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کاردانی به کارشناسی کلیک نمایید 

 

اسامی برخی از قبولیهای نخبگان در آزمون کاردانی به کارشناسی  

 

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756   

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان

 

 

 

 کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون ارشد مامایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دروس کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد، جزوات تضمینی،آزمون های مرحله ای، ارشد وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، منابع کامل، منابع ارشد فیزیولوژی، منابع تضمینی، کلید واژه ها: کاردانی به کارشناسی، آزمون کارشناسی، آزمون کاردانی مامایی - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای - رادیولوژی - علوم آزمایشگاهی - هوشبری - اطاق عمل آزمون کاردانی به کارشناسی- وزارت علوم - وزارت بهداشت

 

 

آزاده حیدریان ارشد تغذیه دانشگاه ایران

 

خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟

آزاده حیدریان ارشد تغذیه دانشگاه ایران

لطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟

تغذیه:60%

بیوشیمی:50%

فیزیولوژی: 55%

زبان: 50%

از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

من از مهرماه مطالعه خود را آغاز نمودم

چند ساعت در روز مطاله داشتید؟

مطابق برنامه ریزی رفتم جلو از 4 ساعت شروع کردم و به 7 تا 8 ساعت رساندم 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟ ( جزوه- آزمون- کتاب- برنامه ریزی- کلاس)

از جزوات و نخبگان استفاده نمودم

آیا از جزوات و خدمات راضی بودید؟ آیا در کنار پکیج ما از جزوات و رفرنس دیگری استفاده کردید؟

بله کاملا ، جزوه درس تغذیه خیلی عالی بود و سوالات کنکور پوشش میداد.

تاثیر برنامه ریزی نخبگان در موفقیت شما چقدر بوده است؟

عالی بود اگر برنامه ریزی  نبود اصلا در مسیر درست قرار نمی گرفتم. برنامه ریزی کمک میکنه که حتما مقید بشیم و مطالب رو به موقع بخونیم

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

خیلی زیاد مخصوصاً جزوات نخبگان که به من اطمینان میداد بتونم خوب بخونم

چه چیز باعث شد که به ما اعتماد کنید؟

من از طریق سایت با موسسه آشنا شدم از آمار قبولی ها و پاسخنامه تشریحی به موسسه اعتماد کردم و نکته جالب برام مشاوره با دکتر دعایی بود که خودشون از ساپورترهای رشته تغذیه هستند که رتبه تک رقمی کنکور بودند و با تحقیقاتی که داشتم دپارتمان تغذیه بالایی داره

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

از جزوه تغذیه نخبگان استفاده کنند خیلی کامل و خوب

با آرزوی بهترین ها برای شما دوست عزیز

  


 

 سعیده سعادتی

با درود فراوان

 

 - لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

سعیده سعادتی متولد سال 71 کارشناس هوشبری دانشگاه تهران

 

-  در چه رشته ای قبول شدید؟ لطفاً درصدهای قبولی خود را بیان کنید؟

تغذیه

فیزیولوژی 

تغذیه 60%

فیزیولوژی 50%

فیزیولوژی 58%

زیست جانوری 20%

بیوشیمی 77%

بیوشیمی 80%

زبان 67%

زبان 67%

 

- از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

چون لیسانسم تغذیه نبود از سال آخر شروع کردم و یکسال اخیر را از مهرماه شروع کردم.

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید ؟

ساعتها متغیر بود اول با 4 ساعت شروع کردم بعد 10 ساعت و اواخر به 16 ساعت هم رساندم.

 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟

از جزوات نخبگان

 

 تاثیر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی در موفقیت شما چه بوده؟

خیلی خوب بود راضی بودم و  کاملا به نحوه درس خواندنم نظم داد.

 

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

خیلی خوب بود و من رضایت کامل دارم.

 

شما چگونه خدمات ما را دریافت نمودید؟

من از طریق سایت با موسسه نخبگان آشنا شدم و با آقای دکتر دعایی مشاوره کردم.

 

چه چیز باعث که به ما اعتماد کنید و در مسیر موفقیت با ما همراه شوید؟

اول یک پاسخنامه تشریحی در سایت دیدم خیلی خوشم آمد و  با  دکتر دعایی صحبت کردم.

 

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

با ید توکل کنند وتلاش و پشتکار داشته باشند .

 

با نهایت تشکر از شما دوست عزیز

 


 

ویدا محمد پرست

خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟

ویدا محمد پرست متولد 1365 کارشناسی زیست عمومی

لطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟

تغذیه: 73%

بیوشیمی:76%

فیزیولوژی: 43%

زبان: 43%

از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

از آبان ماه شروع به مطالعه کردم

چند ساعت در روز مطاله داشتید؟

اوایل روزی 8 ساعت مطالعه داشتم ، نزدیک کنکور 17 تا 18 ساعت در روز مطالعه می کردم.

 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟ ( جزوه- آزمون- کتاب- برنامه ریزی- کلاس)

از جزوات موسسه استفاده نمودم.

 

آیا از جزوات و خدمات راضی بودید؟ آیا در کنار پکیج ما از جزوات و رفرنس دیگری استفاده کردید؟

بله متنش خیلی سلیس و روان بود. من به طور کامل از جزوات استفاده نمودم حسی که در حین مطالعه داشتم متنها طوری طراحی شده بود زمانی که خسته بودن انگار داشتم یک مطلب علمی را دنبال میکردم خستم نمی کرد  دوست داشتم ادامه دهم.

 

تاثیر برنامه ریزی نخبگان در موفقیت شما چقدر بوده است؟

من به تمام داوطلبین میگویم که نخبگان انگیزه خوبی جهت مطالع می دهد . از راهنمایی های نخبگان استفاده نمودم.

 

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

زیاد،  زمانی که مطالعه می کردم همانطور که قبلا هم عرض نمودم از جزوات استفاده خوبی کردم . توانستم از برنامه ریزی های نخبگان استفاده کنم.

 

چه چیز باعث شد که به ما اعتماد کنید؟

من تو اینترنت سرچ کردم با موسسه نخبگان آشنا شدم تماس گرفتم صحبت کردم یه حس خیلی خوبی داشتم.

 

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

سعی کنند سر خود را خییل شلوغ نکنند یک منبع کامل تهیه کنند و روی همان منبع تمرکز کامل داشته باشند.

 

درود فروان به شما و آرزوی موفقیت شما در مقطع دکتری

  


  

شیدا عبدی

خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟

شیدا عبدی متولد سال 1366 فارغ التحصیل رشته بهداشت عمومی

لطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟

تغذیه: 42%

فیزیولوژی: 66%

بیوشیمی:72%

زبان: 54%

از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

2 سال بودم که مطالعه رو شروع سال دوم طرح بودم که 11 ماه کامل مطالعه داشتم البته یک شیفت سر کار بودم سال دوم با راهنمایی دکتر دعایی 8 ماه مطالعه نمودم و از مهرماه شروع به درس خواندن نمودم

 

چند ساعت در روز مطاله داشتید؟

من مطابق برنامه ریزی پیش رفتم طبق نظر آقای دکتر با 4 تا 5 ساعت مطالعه شروع کردم و به 13 ساعت رساندم

 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟ ( جزوه- آزمون- کتاب- برنامه ریزی- کلاس)

از جزوات آزمونها و برنامه ریزی نخبگان استفاده نمودم

 

آیا از جزوات و خدمات راضی بودید؟ آیا در کنار پکیج ما از جزوات و رفرنس دیگری استفاده کردید؟

هر چیز که خواندم جزوات بود چون کارشناسی من بهداشت عمومی بود اصلا رفرنس ندیدم فقط به جزوات اکتفا نمودم.

 

تاثیر برنامه ریزی نخبگان در موفقیت شما چقدر بوده است؟

عالی بود اگر برنامه ریزی  نبود اصلا در مسیر درست قرار نمی گرفتم.

 

آیا در آزمونهای نخبگان شرکت نمودید؟از سوالات آزمون های مرحله ای راضی بودید؟

بله شبیه سازی خوبی با کنکور داشت و به نقاط ضعف خود پی بردم

 

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

خیلی زیاد من کارمند بهداشت عمومی بودم اطلاعاتی در این رشته نداشتم نخبگان کمک زیادی به من کرد.

 

چه چیز باعث شد که به ما اعتماد کنید؟

تعاریفی که از دوستان شنیدم و تحقیقاتی که داشتم به موسسه اطمینان خاطر پیدا کردم.

 

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

سعی کنند منابع خوب را تهیه کنند و با مشاوره آقای  دکتر پیش روند.

 

با نهایت سپاس از شما دوست عزیز نخبگان

 


 

 نرجس عاشوری میرصادقی تغذیه دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

 با عرض تبریک، لطفا  خودتان  را به طور كامل معرفي نماييد.

با سلام و ممنون از لطفتون، نرجس عاشوری میرصادقی هستم

 

نام واحد دانشگاهي قبولي خود را ذكر نماييد. 

کارشناسی ارشد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

 

در صدهای شما در  آزمون چه بود؟

تغذیه 66درصد

بیوشیمی 70 درصد

فیزیولوژِی 60 درصد

زبان 60 درصد

 

رتبه شما در آزمون 93:

 28

 

از چه منابعی می خواندید؟

 از جزوات گروه آموزشی نخبگان

 

آيا براي اولين بار است كه در آزمون  کارشناسی ارشد شركت كرده ايد؟

   بعد از فارغ التحصیلی اولین سال است.

 

از چه زمانی مطالعه خود رابرای آزمون آغاز نمودید ؟

از آبان 92

 

نحوه آشنايي شما با مؤسسه نخبگان چگونه بوده است؟

از طریق سایت اینترنتی موسسه

 

چند ساعت در روز مطالعه داشتید؟

از روزی 5 ساعت شروع کردم  و در اواخر به روزی 13 ساعت رسید

 

 تاثیر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی در موفقیت شما چه بوده؟

از مهم ترین اصول در موفقیت در چنین آزمون هایی برنامه ریزی دقیق و مشاوره تحصیلی است که خدارو شکر به کمک آقای دکتر دعایی  من توانستم با برنامه ریزی اصولی موفقیت در این آزمون رو کسب کنم.

 

نظرتان در خصوص آزمونهاي آزمايشي به ويژه آزمونهاي نخبگان بيان نماييد؟

آزمون های آزمایشی برای کاهش استرس در آزمون اصلی و همچنین.بررسی پیشرفت خود در طول زمان مطالعه نقش مهمی دارد. آزمون های نخبگان با زمان بندی صحیح و تقسیم بندی درست مطالب در هر آزمون کمک زیادی به قبولی  من در آزمون اصلی کرد.

 

آيا از جزوات مؤسسه جهت مطالعه استفاده كرده ايد. ميزان كيفيت و تأثيرگذاري آنها چگونه بوده است؟

بله، من از جزوات موسسه استفاده کردم.جزوات خوب بودند.به خصوص جزوات درس تغذیه که کامل و بی نقص بودند

 

از سوالات آزمون های مرحله ای نخبگان راضی بودید ؟

   بله.سوالات شبیه سوال های آزمون اصلی بودند

 

مهمترین عامل موفقیت شما؟

   توکل به خدا پشتکار و اراده خودم، حمایت خانواده و البته کمک ها و راهنمایی ها و برنامه ریزی های دقیق آقای دکتر دعایی

 

سخن آخر؟

   امید به خدا، پشتکار و برنامه ریزی دقیق از مهم ترین عوامل قبولی در آزمون هستند.

به امید قبولی تمام افراد پر تلاش در آزمون

 

 

با آرزوی طی کردن پله های موفقیت در تمام عرصه های زندگی

مرکز خدمات آموزشی-مشاوره ای علوم پزشکی نخبگان


 

خانم شیوا نعمت گرگانی تغذیه دانشگاه ایران

 

 

سلام و وقت بخیر

خانم نعمت گرگانی تبریک صمیمانه موسسه را پذیرا باشید.

در صدهای شما در  آزمون 92 چه بود؟

تغذیه: 64%

فیزیولوژی:55%

بیوشیمی:73%

زبان:40%

رتبه:43

 

عامل موفقیت شما:

با توجه به استرس و وسواسی که داشتم در اوایل کار و شما در جریانش هستید جزوات خوب نخبگان و مخصوصاً مشاوره و پشتیبانی آقای دکتر دعایی و اطمینان خاطیر که ایشان به من در طول آزمون دادند.

 

نظر شما در باره خدمات موسسه:

 جزوات  کامل نخبگان، آزمونهای آزمایشی ، برنامه ریزی و  مشاره های آقای دکتر دعایی

 

سخن آخر:

از تمام زحمات گروه نخبگان کمال تشکر را دارم که با استرس ها و نگرانیهای من همراه بودند. و باز هم یک تشکر  ویژه از دلگرمی ها و برنامه ریزی کامل آقای دکتر دعایی

با اجازه یکی از خاطرات جالبم در زمان کنکور را براتون تعریف کنم.

خواهش می کنم بفرمایید

نزدیک کنکور بود و با توجه به اینکه خیلی خوب خوندم استرس خیلی شدیدی داشتم آقای دکتر دعایی به من گفتند براتون امضا می کنم و می نویسم که تهران قبولی میشید، قوت قلبی برام شد  از ایشون کمال تشکر را دارم.

 

خانم نعمت گرگانی با آرزوی موفقیت شما  در مقطع phd

گروه آموزشی نخبگان

 


 


خانم سمیرا نصرفرد(با مدرک کارشناسی اطاق عمل)

علوم پزشکی مشهد

 

 

-        با توجه به اینکه رشته کارشناسی شما اتاق عمل بود چطور سد کنکور در رشته تغذیه را شکستید؟ برنامه خاصی داشتید؟

از اواخر شهریور شروع کردم به خواندن با برنامه بودجه بندی موسسه  پیش رفتم ، مطالب را می خواندم و در ازمونها شرکت کردم.رتبه های من در کارنامه خوب بود و تا حدی انتظار  قبولی می رفت. روزی 8 ساعت مفید داشتم، در تعطیلات عید از روز دوم عید شروع کردم بعد از تعطیلات عید روزی 10 ساعت ی خوندم

 

-        درصدهای تقریبی شما؟

تغذیه:بین 65 تا 70

فیزیولوژی:بین 60 تا 65

بیوشیمی:بین 50 تا 55

زبان:بین 50 تا 55

 

-        از چه منابعی می خواندید؟

از جزوات موسسه ، خیلی کمکم کرد .مطالب کامل بود و همپوشانی بالای با سوالات کنکور داشت.

 

-        مهمترین عامل موفقیت شما؟

انگیزه خیلی زیاد، امید واری، مشاوره های تخصصی آقای دکتر دعایی، آزمونهای آزمایشی نخبگان و کتابهای تست طبقه بندی شده خیلی خوب.

 

-        سخن آخر؟

از تمام حمایتهای خوب شما ممنون

 

 


 

 

خانم حسینی نسب(با مدرک کارشناسی صنایع غذایی)

علوم پزشکی مشهد

 

 

-        خانم حسینی نسب اگر موافق باشید  با یه یاد آوری کوچک سوالاتمان را شروع کنیم؟

با سلام خدمت شما و همه کارکنان گروه نخبگان، بله خواهش می کنم

 

-       اولین سوالی که از گروه مشاورین نخبگان پرسیدی ،کارشناسی صنایع غذایی هستم چقدر شانس قبولی در کنکور تغذیه دارم؟از جزوه استفاده کنم یا کتاب بهتره:

بله اوایل استرس زیاد داشتم فکر می کنم طبیعی بود چون سر رشته ای از منابع ارشد تغذیه نداشتم.

 

-        مهمترین عامل موفقیت شما؟

خدا، پشتکارم و مشاوره های آقای دعائی.

 

 


 

 خانم ریاستیان علوم پزشکی شیراز

 

 

-        با سلام و آرزوی موفقیت شما در تمام عرصه های زندگی

شیراز انتخاب چندم شما بود؟

-        اول

 

-        رتبه شما در کنکور 91؟

38

 

-        درصدهای قبولی شما در کنکور؟

تغذیه: بین 65 تا 70

فیزیولوژی:بین 75 تا 80

بیوشیمی:بین 65 تا 70

زبان:بین 60 تا 65

 

-        از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید و چند ساعت در روز می خواندید؟

از نیمه آذر شروع به درس خواندن کردم،متوسط روزی 8 ساعت درس می خواندم.

 

-        مهمترین عامل موفقیت شما؟

دعاهای مادرم. از مشاوره ها و برنامه ریزی های موسسه هم خیلی استفاده کردم.

 


 

خانم مهاجری علوم پزشکی تبریز

 

 

با سلام و خسته نباشید و تبریک فراوان بابت قبولی شما

-        تبریز انتخاب چندم شما بود؟

انتخاب اول

 

-        رتبه شما چطور بود؟

24

 

-        درصد هایتان چطور بود؟

تغذیه 80

بیوشیمی 43

فیزیولوژی75

زبان 60

 

-        از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید و چند ساعت در روز مطالعه می کردید؟

زبان از ترم 6 شروع کردم، کلا از مهرماه شروه کردم من دانشجوی ترم آخر بودم روزهایی که کلاس نداشتم روزی 10 ساعت می خوندم بقیه روزها 6 الی 7 ساعت از اردیبهشت روزی 15 ساعت خواندم.

 

-        از کدام یک از خدمات نخبگان استفاده کردید؟

مشاوره ،برنامه ریزی و جزوات جدید تغییرات کرواس 2012 چون ترجمه فارسی نداشتم کمک خیلی زیادی به من کرد.

 

-        مهمترین عامل موفقیت؟

ایمان به خدا، جزوات موسسه، اراده تلاش و پشتکارم و هیچ وقت امیدم از دست ندادم

 

-        سخن آخر؟

داوطلبین آزمون هیچ وقت امید شان را ازدست ندهند.

کلید واژه: مصاحبه با ارشد تغذیه، ارشد تغذیه، مصاحبه با قبولی تغذیه، قبولی تغذیه، رتبه برتر تغذیه، کارشناسی ارشد تغذیه، منابع ارشد تغذیه،کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

با آرزوی طی کردن پله های موفقیت توسط شما عزیزان در تمام عرصه های زندگی

مرکز خدمات آموزشی-مشاوره ای علوم پزشکی نخبگان

021-66902061/66902038

09372223756

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد علوم تغذیه کلیک نمایید

 

مصاحبه با سایر قبولی های نخبگان

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری داخلی جراحی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد مامایی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

 

 

حمید یکتا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشت

 

 

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

حمید یکتا هستم در کنکور کارشناسی ارشد 90-91 در رشته ویژه قبول شدم

 

کدام دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشت

 

از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید ؟

به صورت پیوسته همیشه مطالعه داشتم ولی برای ارشد مطالعات را جدی تر کردم

 

ساعات مطالعتان در روز چقدر بود؟

به طور میانگین روزی 6 ساعت

 

شما هم شاغل بودید و هم متاهل چطور برنامه ریزی می کردید؟

از تمام وقت های بیکاری استفاده می کردم

 

کدام خدمات فرهنگ گستر نخبگان را دریافت نمودید؟

زبان  و آزمونها کمک خیلی زیادی به من کردند

 

مطلب آخر:

انگیزه هدف ، پشتکار و زحمت زیاد از فاکتورهای قبولی در کنکور می باشد.

 

با آرزوی موفقیت در تمام مراحل تحصیلی

موسسه تخصصی فرهنگ گستر نخبگان

 

 جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد پرستاری ویژه کلیک نمایید

 

مصاحبه با سایر قبولی های نخبگان

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری داخلی جراحی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد مامایی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد نانوتکنولوژی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد میکروبیولوژی

 

کلید واژه ها : قبولی در آزمون کارشناسی ارشد، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، قبولی در رشته پرستاری ویژه ، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

 

 

کتایون احمدی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟

کتایون احمدی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟ 

بارداری:66% 

داخلی:52% 

بهداشت: 57% 

جنین:63% 

نوزادان:45% 

زبان:30% 

 از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟ 

از آبان ماه در موسسه آموزشی نخبگان ثبت نام کردم و از همان موقع شروع به مطالعه کردم 

 چند ساعت در روز مطاله داشتید؟ 

چون شاغل بودم از آبان ماه با روزی دو ساعت شروع کردم و آرام به 6 تا 8 ساعت در روز رسوندم 

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟ ( جزوه- آزمون- کتاب- برنامه ریزی- کلاس) 

از پکیج جزوات کلاس و برنامه ریزی نخبگان استفاده نمودم 

آیا از جزوات و خدمات راضی بودید؟ آیا در کنار پکیج ما از جزوات و رفرنس دیگری استفاده کردید؟ 

بله کاملا از پکیج نخبگان استفاده نمودم و به جرات میتونم بگم که پکیج با جزوات مطابقت کامل داشت 

تاثیر برنامه ریزی نخبگان در موفقیت شما چقدر بوده است؟ 

عالی بود برنامه ریزی مسیر درست مطالعه و نحوه استفاده از زمان بندی را به من نشان داد و تونستم در شرایط سخت مقید بشم 

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟ 

خیلی زیاد من در طول یکسال فقط از خدمات نخبگان استفاده نمودم 

چه چیز باعث شد که به ما اعتماد کنید؟ 

من از طریق معرفی دوستان و اساتید و قبولی های نخبگان با این موسسه آشنا شدم 

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟ 

با توکل بر خدا و یک برنامه ریزی دقیق شروع به خواندن کنند 

با تشکر فراوان از شما و آرزوی موفقیت روز افزون شما 

   


 

مرضیه عزیزیان فر ارشد مامایی دانشگاه شهید بهشتی

 

خودتان را به طور کامل تعریف کنید؟

مرضیه عزیزیان فر متولد سال 1366 ، ارشد مامایی دانشگاه شهید بهشتی

لطفاً درصدهای خود را در کنکور بگویید؟

بارداری زایمان و بیماری زنان:  57%

داخلی جراحی: 48%

بهداشت مادرو کودک:55%

جنین: 89%

نوزادان: 68%

زبان: 10%

از چه زمانی مطالعه خود را شروع کردید؟

به طور جدی از آبان ماه شروع کردم

چند ساعت در روز مطاله داشتید؟

با توجه به اینکه شاغل بودم و صبح ها سر کار بودم از ساعت 4 عصر مطالعه را شروع می کردم و روزی 5 تا 6 ساعت مطالعه داشتم.

از کدام خدمات نخبگان استفاده نمودید؟ ( جزوه- آزمون- کتاب- برنامه ریزی- کلاس)

از تمام خدمات نخبگان استفاده نمودم.

آیا از جزوات و خدمات راضی بودید؟ آیا در کنار پکیج ما از جزوات و رفرنس دیگری استفاده کردید؟

بله کاملا ، من به طور کامل پکیج نخبگان را د ریافت نمودم و خدا رو شکر راضی بودم

تاثیر برنامه ریزی نخبگان در موفقیت شما چقدر بوده است؟

قطعاً تا ثیر زیادی داردو چون من شاغل بودم و یک وقت را در بیرون از منزل بودم طبق برنامه ریزی نخبگان برنامه ای هفتگی خودم را می نوشتم و طبق برنامه عمل می کردم . خوب بود

خدمات نخبگان تا چه حدی در موفقیت شما نقش داشت؟

خیلی مهم بود چون تمام درسهایم را دسته بندی می کردم و موظف می شدم علیرغم خستگی پایبند برنامه ها شوم.

چه چیز باعث شد که به ما اعتماد کنید؟

من از طریق سایت با موسسه آشنا شدم و در موردش تحقیق کردم و خدا رو شکر  انتخاب کردم.

چه پیشنهادی برای افرادی که امسال درس می خوانند دارید؟

توکل بر خدا،  برنامه ریزی دقیق و اراده قوی داشته باشند.

سخن آخر:

انشاله موفق باشید

نخبگان در تمامی عرصه های زندگی برای شما دوست عزیز آرزوی موفقیت و بهروزی دارد.

 


 

مریم عطاری مامایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

سیده مریم عطاری هستم در کنکور ارشد مامایی سال 90 قبول شدم

کدام دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه شهید بهشتی تهران

از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید ؟

مهر

با چند ساعت شروع کردید ؟

با 2 ساعت شروع کردم طبق دفتر برنامه ریزی موسسه ویژه شاغلین پیش رفتم ، بعد کم کم ساعت مطالعه را افزایش دادم

برنامه ریزی شما در روزهای جمعه چطور بود؟

مباحثی را که در طول هفته مطالعه می کردم در روزهای جمعه تست می زدم  اگر هم عقب افتادگی داشتم جبران می کردم

موسسه فرهنگ گستر نخبگان  چه نقشی در قبولی شما داشت؟

برنامه زمان بندی، جزوات و آزمونهای کشوری، ارتباط با موسسه ،کمک زیادی به من کرد

سخن آخر برای داوطلبین کنکور امسال

آرزوی قبولی برای تمام کسانی که زحمت می کشند.

 

با آرزوی موفقیت در تمام مراحل تحصیلی

موسسه تخصصی فرهنگ گستر نخبگان

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد مامایی کلیک نمایید

 

مصاحبه با سایر قبولی های نخبگان

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری داخلی جراحی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری ویژه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد مامایی، جزوات ارشد مامایی، دانلود سوالات ارشد مشاوره مامایی، دانلود جزوه بیماری زنان ارشد مامایی، دانلود جزوه بارداری زایمان ارشد مشاوره در مامایی، دانلود جزوه داخلی جراحی ارشد مامایی، دانلود جزوه جنین ارشد مامایی، دانلود جزوه نوزادان ارشد مامایی، دانلود جزوه بهداشت ارشد مامایی، دانلود جزوه روانپزشکی ارشد مامایی، آزمون کنکور ارشد مامایی، جزوات ارشد پزشکی، جزوات کارشناسی ارشد مامایی، منابع کارشناسی ارشد مامایی، ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد مامایی، مشاوره ارشد مامایی، ارشد مشاوره در مامایی 

جمعه, 27 دی 1392 00:00

 

 

علی گل زارع - پرستاری شهید بهشتی رشت

 

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

علی گل زارع هستم و در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال 90-91 در رشته پرستاری قبول شدم

کدام دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشت

شروع درس خواندن و نحوه برنامه ریزی خودتان را کمی توضیح دهید؟

طبق بودجه بندی و برنامه ریزی  موسسه می خوندم از آبان اقدام به درس خواندن کردم   البته تصمیمش را زودتر گرفتم  ولی به علت مشغله کاری زیادم از آبان اقدام کردم

حدوداً چند ساعت در روز مطالعه داشتید ؟

ساعت دقیق ندارم هر زمانی که وقت آزاد داشتم شروع به خوندن کردم از تمام وقت های آزاد استفاده کردم میانگین 7-8 ساعت

سوالی که مد نظر تمام داوطلبین است اینکه شما با دو شیفت کاری و متاهل بودنتان چطور برنامه ریزی می کردید؟

خانمم مشوق اصلی من برای درس خوندن بود  همکاری و هماهنگی  خانواده هم نقش مهمی دارد همانطور که گفتم از تمام وقت های خالیم استفاده کردم برای ما که شاغل هستیم برنامه ریزی و پیگیری و آزمون کمک بسیاری کرد

از کدام خدمات موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده کردید ؟

جزوات مشاوره  آزمونها و برنامه ریزی ، خصوصا جزوه زبان کمک زیادی به من کرد

آیا راضی بودید ؟

بله خیلی خوب بود.جزوات انطباق بسیار بالایی با سوالات کنکور داشت.سوالات آزمون و پاسخ تشریحی آنها تاثیر زیادی در یادگیری مطالب و افزایش انگیزه من داشت.مشاوره ها و چلسات نیز واقعا موثر بودند.

سخن آخر

کنکور اگر هم سخت باشد دست نیافتنی نیست بخونید نتیجه می گیرید برای خوندن باید مصر بود اول انگیزه و بعد هدف مشخص

 

با تشکر از وقتی که گذاشتید،

مرکز تخصصی فرهنگ گستر نخبگان آرزوی موفقیت شما را در تمام مراحل تحصیلی دارد.

 

مصاحبه با قبولی نخبگان در سایر رشته ها:

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری ویژه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد مامایی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد نانوتکنولوژی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد میکروبیولوژی

 

صفحه40 از40