اخبار مهم روز

مجموعه پرستاری

یادآوری: رشته های امتحانی مجموعه پرستاری شامل موارد زیر می باشد. همچنین تمام رشته ها دارای دروس مشترک با ضرایب متفاوت می باشند.

قابل تذکر می باشد که برای رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، پرستاری اورژانس و مدیریت پرستاری داشتن حداقل 2 سال سابقه با مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامیست.

 

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد روان پرستاری
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
خدمات آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

ارشد پرستاری دانشگاه آزاد
ارشد پرستاری ویژه
ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری بدون کنکور
ارشد پرستاری 94

ارشد پرستاری سالمندان

ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد پرستاری ازاد
ارشد پرستاری طب سنتی
ارشد پرستاری دانشگاه آزاد
ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد پرستاری ویژه
ارشد پرستاری بدون کنکور
ارشد پرستاری کودکان
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری 95
ارشد پرستاری 94
ارشد پرستاری نظامی
منابع ارشد پرستاری nicu
کارشناسی ارشد پرستاری nicu
سوالات ارشد پرستاری nicu
منابع کارشناسی ارشد پرستاری+nicu
کارشناسی ارشد پرستاری 1392
کارشناسی ارشد پرستاری 1393
کنکور ارشد پرستاری 1392
منابع کارشناسی ارشد پرستاری 1393
ثبت نام کارشناسی ارشد پرستاری 1393
رتبه 1 ارشد پرستاری
دانلود سوالات ارشد پرستاری 89
پاسخنامه ارشد پرستاری 89-90
سوالات ارشد پرستاری 85
سوالات ارشد پرستاری 88
سوالات ارشد پرستاری 89
سوالات ارشد پرستاری 86
دانلود سوالات ارشد پرستاری 85
کلید سوالات ارشد پرستاری 89
منابع کارشناسی ارشد پرستاری 88
دانلود سوالات ارشد پرستاری 89-90
ارشد پرستاری 94
ارشد پرستاری 95
ارشد پرستاری 94-95
ارشد پرستاری 94 نتایج
ارشد پرستاری 92
ارشد پرستاری 91
ارشد پرستاری 93
منابع ارشد پرستاری 93
منابع ارشد پرستاری 92
سوالات ارشد پرستاری 91