اخبار مهم روز

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

 

 

ردیف

سوالات کارشناسی ارشد

12

سوالات کارشناسی ارشد 1403-1402

11

سوالات کارشناسی ارشد 1402-1401

10

سوالات کارشناسی ارشد 1401-1400

9

سوالات کارشناسی ارشد 1400-1399

8

سوالات کارشناسی ارشد 99-98

7

سوالات کارشناسی ارشد 98-97

6

سوالات کارشناسی ارشد 97-96

5

سوالات کارشناسی ارشد 96-95

4

سوالات کارشناسی ارشد 95-94

3

سوالات کارشناسی ارشد 94-93

2

سوالات کارشناسی ارشد 93-92

1

سوالات کارشناسی ارشد 92-91

 

دانلود رایگان سوالات ارشد پرستاری، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد پرستاری، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد پرستاری، دانلود رایگان سوالات پرستاری ارشد 98، دانلود رایگان سوالات پرستاری، دانلود رایگان ارشد پرستاری، دانلود رایگان ارشد پرستاری وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد پرستاری، دانلود رایگان امتحان ارشد پرستاری

 دانلود رایگان سوالات ارشد مامایی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد مامایی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد مامایی، دانلود رایگان سوالات مامایی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات مامایی، دانلود رایگان ارشد مامایی، دانلود رایگان ارشد مامایی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد مامایی، دانلود رایگان امتحان ارشد مامایی

 دانلود رایگان سوالات ارشد تغذیه، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد تغذیه، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود رایگان سوالات تغذیه ارشد 97، دانلود رایگان سوالات تغذیه، دانلود رایگان ارشد تغذیه، دانلود رایگان ارشد تغذیه وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد تغذیه، دانلود رایگان امتحان ارشد تغذیه

 دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان سوالات آموزش بهداشت ارشد 97، دانلود رایگان سوالات آموزش بهداشت، دانلود رایگان ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد آموزش بهداشت، دانلود رایگان امتحان ارشد آموزش بهداشت

 دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان سوالات فیزیولوژی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات فیزیولوژی، دانلود رایگان ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان ارشد فیزیولوژی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد فیزیولوژی، دانلود رایگان امتحان ارشد فیزیولوژی

 دانلود رایگان سوالات ارشد آناتومی، دانلود رایگان نمونه سوال ارشد آناتومی، دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد آناتومی، دانلود رایگان سوالات آناتومی ارشد 97، دانلود رایگان سوالات آناتومی، دانلود رایگان ارشد آناتومی، دانلود رایگان ارشد آناتومی وزارت بهداشت، دانلود رایگان تست های ارشد آناتومی، دانلود رایگان امتحان ارشد آناتومی

 

 

ارشد وزارت بهداشت

ارشد وزارت بهداشت

لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد وزارت بهداشت، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد وزارت بهداشت-زبان - کلیه رشته ها

 

ارشد وزارت بهداشت-آمار زیستی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (1)، آمار ریاضی و احتمال (2)، روش های آماری شامل طرح آزمایش ها، رگرسیون، نمونه گیری، آماری ناپارامتری (4)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-آموزش بهداشتدرس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی (3)، روانشناسی (2)، بهداشت عمومی (3)، جامعه شناسی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-آموزش پزشکی کد : 8003

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: برنامه ریزی درسی (1)، ارزشیابی و ارزیابی آموزشی (1)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس و یادگیری (1)، پژوهش در ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اپیدمیولوژی کد : 8004 | بازدید : 15,126

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: مبانی اپیدمیولوژی (2/5)، مقدمات آمار زیستی (2)، اصطلاحات پزشکی (1/5)، اپیدمیولوژی بیماری ها (2)، بهداشت عمومی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ارگونومی درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کلیات ارگونومی (2)، تشریح و فیزیولوژی انسانی (2)، فیزیک و مکانیک (2)، ریاضی (2)، روانشناسی عمومی (1)، مدیریت سازمانی (1)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ارتزوپروتز (4)، کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، معاینه و ارزیابی (2)، ارتوپدی (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اقتصاد بهداشت (توسعه بهداشت و درمان - سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان) کد : 8007 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2)، اقتصاد سلامت (3)، سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (2)، ریاضی و آمار حیاتی(3)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-انفورماتیک پزشکی کد : 8008

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها (2)، ریاضی و آمار حیاتی (2)، مدیریت اطلاعات سلامت (3)، انفورماتیک سلامت (3)، کلیات ...

 

ارشد وزارت بهداشت-انگل شناسی کد : 8009 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (5)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ایمنی شناسی کد : 8010

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، میکروب شناسی (1)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی (1)، ایمنی شناسی (6) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بهداشت حرفه ای کد : 8011 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بهداشت حرفه ای (5)، فیزیک (2)، ریاضی (2)، شیمی (2)، ارگونومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت و ایمنی مواد غذایی کد : 8012درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروب شناسی موادغذایی (2)، اصول نگهداری موادغذایی (2)، شیمی موادغذایی (2)، کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (2)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بینایی سنجی کد : 8013

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آنومالی دید دو چشمی (2)، فیزیولوژی اپتیک (2)، کلیات اپتومتری (2)، بیماری های چشمی (1)، عدسی های تماسی (2)، اپتومتری کودکان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بیوشیمی بالینی کد : 8014

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، شیمی آلی و عمومی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی عمومی (6) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مجموعه پرستاری (روان پرستاری - داخلی جراحی - سلامت جامعه - کودکان - نظامی - توانبخشی - اورژانس - سالمندی) کد : 8015

...

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری مراقبت های ویژه (ICU) کد : 8016 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (2)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (2)، کودکان (2)، داخلی - جراحی (4) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کد : 8017 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پرستاری (1)، بهداشت جامعه (2)، بهداشت مادران و نوزادان (3)، کودکان (3)، داخلی - جراحی (3) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کد : 8018 | بازدید : 12,582

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: حشره شناسی عمومی (3)، زیست شناسی عمومی (2)، شیمی عمومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) کد : 8019

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، خون شناسی و بانک خون (4)، زیست شناسی سلولی مولکولی (1)، بیوشیمی (1)، ایمنی شناسی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کد : 8020

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک پرتوها (2)، رادیوبیولوژی (2)، فیزیک عمومی (2)، بیولوژی سلولی (2)، ریاضی عمومی و آمار (1)، فیزیولوژی و آناتومی (1)، زبان ...

 

ارشد وزارت بهداشت-رفاه اجتماعی کد : 8021 درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: نظریه های جامعه شناسی (3)، آمار و روش تحقیق (3)، دروس تخصصی (سازمان و مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، تامین و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-روانشناسی بالینی کد : 8022 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آسیب شناسی روانی (1/5)، نظریه های شخصیت (2)، نظریه های روان درمانی (2)، ارزیابی روانشناختی (مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) کد : 8023

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، میکروب شناسی (1)، زیست شناسی سلولی مولکولی (4)، بیوشیمی عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) کد : 8024

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، ژنتیک (5)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، بیوشیمی عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-سلامت و رسانه کد : 8025

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اپیدمیولوژی و آمار حیاتی (3)، زبان و ادبیات فارسی (2)، نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی (3)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-سم شناسی کد : 8026 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی عمومی (2)، زیست شناسی (2)، شیمی عمومی (2)، داروشناسی (1)، سم شناسی (1)، زبان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-شنوایی شناسی کد : 8027

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل (2)، شنوایی شناسی تشخیصی (3)، شنوایی شناسی توانبشخی (2)، شنوایی شناسی کودکان (1)، زبان عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم بهداشتی در تغذیه کد : 8028

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتا). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 8029

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: تشریح عمومی (4)، بافت شناسی (3)، زیست شناسی سلولی (2)، جنین شناسی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تغذیه کد : 8030 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی) کد : 8031

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی موادغذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی موادغذایی (3)، کنترل کیفی مواد غذایی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیک پزشکی کد : 8032

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نورو دیدگانی) (4)، فیزیولوژی (1)، تشریح (1)، فیزیک (هسته ای و اتمی) (3)، ریاضی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیوتراپی کد : 8033

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیومکانیک 1 و 2 و 3 (2)، الکتروتراپی 1 و 2 (2)، ارزشیابی و اندازه گیری (1)، ارتزو پروتز (1)، تمرین ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیوتراپی ورزشی کد : 8034

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کینزیولوژی و بیومکانیک (2)، ارزشیابی و اندازه گیری عضلانی (2)، فیزیولوژی سیستم قلب و عروق و تنفس (2)، فیزیولوژی کار و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فیزیولوژی کد : 8035

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی (3)، بیوشیمی (1)، زیست شناسی جانوری (2)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-قارچ شناسی پزشکی کد : 8036

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (2)، قارچ شناسی (4)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-کار درمانی کد : 8037

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کاردرمانی و توانبخشی اختلالات ذهنی - روانی و جسمانی (6)، روان شناسی و روان پزشکی (2)، رشد روانی حرکتی کودکان (1)، ...

ارشد وزارت بهداشت-کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کد : 8038

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: دانش کتابداری (3)، علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-گفتار درمانی کد : 8039

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اختلالات صوت و تشدید (2)، اختلال بلع (1)، اختلالات واج شناختی و آواشناختی (2)، اختلالات روانی گفتار (2)، اختلال زبان در ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مامایی کد : 8040

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی (1)، جنین شناسی (1)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) کد : 8041

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات سلامت (3)، مدیریت اطلاعات سلامت (3)، بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی (2)، سیستم های طبقه بندی اطلاعات سلامت (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مددکاری اجتماعی کد : 8042

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: روان شناسی (عمومی، مرضی، شخصیت) (1)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی (1)، مبانی توانبخشی (1)، مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری فردی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت توانبخشی کد : 8043

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول توانبخشی (5)، مدیریت (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کد : 8044

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کلیات بهداشت (2)، اصول و مبانی سازمان و مدیریت (3)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (3)، مدیریت مالی و اقتصاد ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بهداشت محیط کد : 8045

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (2)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1)، تصفیه آب و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی پزشکی (زیست مواد) کد : 8046

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضیات عمومی (2)، علم مواد (2)، اصول زیست مواد (3)، آناتومی و فیزیولوژی (1)، شیمی آلی (1)، بیوشیمی (1)، زبان عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-میکروب شناسی پزشکی کد : 8047

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1/5)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-نانوتکنولوژی پزشکی کد : 8048

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی (2)، شیمی (2)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، فیزیولوژی (1)، بیوفیزیک (2)، مقدمه ای بر نانوتکنولوژی (3)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ویروس شناسی پزشکی کد : 8049

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1/5)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (2)، ویروس شناسی (3)، باکتری شناسی (1) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-ارزیابی فناوری سلامت (HTA) کد : 8050

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول مدیریت (2)، روش های آماری (1)، اصول و روش های اپیدمیولوژی (2)، اقتصاد بهداشت (2)، نظام سلامت و برنامه های ...

 

ارشد وزارت بهداشت-فناوری تصویربرداری پزشکی (تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI) کد : 8051 | بازدید : 13,192

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیک عمومی (2)، ریاضی عمومی (2)، فیزیک هسته ای و اتمی (2)، فیزیک پرتوها و دستگاه های تصویربرداری (2)، آناتومی (2)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-نظارت بر امور دارویی کد : 8052 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: کنترل فیزیک و شیمیایی داروها (2)، زبان (2)، کنترل میکروبی داروها (2)، فارماسیوتیکس (1)، داروشناسی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مجموعه علوم آزمایشگاهی کد : 8053

...

 

ارشد وزارت بهداشت-تکنولوژی گردش خون کد : 8054

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی (4)، بیوشیمی (1)، فیزیک پزشکی (1)، فیزیولوژی (1)، فارماکولوژی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی بیمارستان کد : 8055 |

...

 

ارشد وزارت بهداشت-سلامت سالمندی کد : 8056 | بازدید : 1,366

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی سالمندی (3)، روانشناسی و بهداشت روانی (1)، جامعه شناسی پزشکی (1)، روش تحقیق و آمار حیاتی (2)، کلیات بهداشت عمومی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 8057

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: بهداشت حرفه ای (3)، بهداشت محیط (3)، اصول ایمنی (2)، اصول و مبانی مدیریت (2)، کلیات بهداشت عمومی (1)، آمار و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-تاریخ علوم پزشکی کد : 8058 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: تاریخ پزشکی (3)، تاریخ علم و تمدن (3)، اطلاعات پزشکی (2)، زبان عربی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-میکروب شناسی مواد غذایی کد : 8059

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: باکتری شناسی (3)، تغذیه عمومی (1)، بیوشیمی عمومی (1)، انگل شناسی (1)، قارچ شناسی (1)، ویروس شناسی (1)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کد : 8060

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، شیمی آلی و شیمی تجزیه (2)، سم شناسی (1)، تغذیه (1)، میکروبیولوژی موادغذایی (2)، بیوشیمی (1)، فیزیولوژی (1) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اکولوژی انسانی کد : 8061

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: مبانی اکولوژی انسانی (3)، جمعیت و تنظیم خانواده (2)، مقدمات آمار زیستی (2)، بهداشت عمومی (1)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-شیمی دارویی کد : 8062 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی آلی (2)، شیمی تجزیه (2)، زیست شناسی (2)، بیوشیمی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم داروهای پرتوزا کد : 8063 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی آلی (2)، تجزیه دستگاهی (1)، فیزیک پرتوها (2)، فیزیولوژی (1)، بیولوژی سلولی و ملکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

 

ارشد وزارت بهداشت-اتاق عمل کد : 8064

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب (3)، بیماری های داخلی و جراحی (2)، تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف (3)، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی کد : 8065

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: روانشناسی یادگیری (2)، آمار (2)، مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (2)، تکنولوژی آموزشی (2)، مبانی بهداشت عمومی (2)، زبان عمومی (2) ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت روان کد : 8066

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (1/5)، کلیات روانپزشکی عمومی و بهداشت روان (2)، اصول روانشناسی بالینی و مشاوره (1/5)، روانشناسی عمومی و ...

ارشد وزارت بهداشت-ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی کد : 8067 |

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: شیمی عمومی (2)، آنالیز دستگاهی (2)، بیوشیمی (1)، بوم شناسی دریا (1)، زیست شناسی دریایی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت محیط - سم شناسی محیط کد : 8068

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (1)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (1)، تصفیه آب و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کد : 8069

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: ریاضیات مهندسی (2)، فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی (2)، سیگنال ها و سیستم ها (2)، مدارهای الکتریکی و الکترونیک (2)، فیزیولوژی ...

 

ارشد وزارت بهداشت-علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه کد : 8070 | بازدید : 242

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی (2)، تغذیه (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

 

ارشد وزارت بهداشت-مشاوره در مامایی کد : 8071

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، روان پزشکی در مامایی و اختلالات جنسی (2)، نوزادان و مراقبت های مربوطه (2)، بهداشت، تغذیه مادر و ...

 

ارشد وزارت بهداشت-بهداشت محیط - مدیریت پسماند کد : 8072

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک (1)، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب (2)، تصفیه آب و...

 

ارشد وزارت بهداشت-روان پرستاری کد : 8073

 

ارشد وزارت بهداشت-مدیریت دارو کد : 8074

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری سالمندی کد : 807

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری سلامت جامعه کد : 8076

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری کودکان کد : 8077

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری داخلی - جراحی کد : 8078

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری نظامی کد : 8079

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری توانبخشی کد : 8080

 

ارشد وزارت بهداشت-پرستاری اورژانس کد : 8081

ارشد وزارت بهداشت-ژورنالیسم پزشکی کد : 8082

 

ارشد وزارت بهداشت-تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی کد : 8083

ارشد وزارت بهداشت-تغذیه بالینی کد : 8084

 

195460 بازدید آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 22 اسفند 1402 15:17