اخبار مهم روز

نمونه جزوات نخبگان

نمونه جزوات ارشد نخبگان

1- جهت دانلود نمونه جزوات کارشناسی ارشد روی لینک مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

کارشناسی ارشد
مجموعه علوم تغذیه
مجموعه پرستاری
آموزش بهداشت
مجموعه مامایی
بهداشت و ایمنی مواد
روانشناسی بالینی
شیمی دارویی
تکنولوژی گردش خون
سلامت سالمندی
فیزیولوژی
علوم و صنایع غذایی
آناتومی 
نانوتکنولوژی
میکروبیولوژی موادغذایی
مدیریت خدمات بهداشتی
مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
علوم داروهای پرتوزا
اتاق عمل
سم شناسی
 اپیدمیولوژی
کنترل موادخوراکی
اقتصاد بهداشت
مجموعه زیست

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کارشناسی ارشد کلیک نمایید 

 

اسامی برخی از قبولیهای نخبگان در آزمون ارشد 

  

2- جهت دانلود نمونه جزوات دکترای تخصصی روی لینک مربوط به رشته

مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

علوم تغذیه
علوم تشریح
سیاست های غذا و تغذیه
بیولوژی تولید مثل
بیوشیمی بالینی
توکسین های میکروبی
ایمنی شناسی
مهندسی بافت
پزشکی مولکولی
علوم سلولی کاربردی
روانشناسی بالینی
فیزیولوژی
بیوتکنولوژی
 فیزیولوژی ورزشی
علوم صنایع غذایی
مدیریت خدمات بهداشتی
نانوفن آوری پزشکی
 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی دکترای تخصصی کلیک نمایید

 

 


 

3-جهت دانلود نمونه جزوات کاردانی به کارشناسی  روی لینک مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

مامایی
اتاق عمل
بهداشت عمومی
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
هوشبری

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کاردانی به کارشناسی کلیک نمایید 

 

اسامی برخی از قبولیهای نخبگان در آزمون کاردانی به کارشناسی  

 

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

      021/66902061-66902038-09372223756   

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان

 

 

 

 کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون ارشد مامایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دروس کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد، جزوات تضمینی،آزمون های مرحله ای، ارشد وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، منابع کامل، منابع ارشد فیزیولوژی، منابع تضمینی، کلید واژه ها: کاردانی به کارشناسی، آزمون کارشناسی، آزمون کاردانی مامایی - بهداشت عمومی - بهداشت محیط - بهداشت حرفه ای - رادیولوژی - علوم آزمایشگاهی - هوشبری - اطاق عمل آزمون کاردانی به کارشناسی- وزارت علوم - وزارت بهداشت