اخبار مهم روز

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد شیمی دارویی:

1-درصدهای قبولی ارشد شیمی دارویی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد شیمی دارویی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد شیمی دارویی؟

4-برای ارشد شیمی دارویی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد شیمی دارویی؟

6-دانشگاههای ارشد شیمی دارویی؟

7-موقعیت شغلی ارشد شیمی دارویی؟

8-ارشد شیمی دارویی دانشگاه آزاد؟