اخبار مهم روز

دکترای تخصصی

 

 لطفا جهت مشاهده کلاس‌های حضوری،جزوات طلایی، آزمون‌های آزمایشی، مصاحبه با قبولی ها، دانلود نمونه سوالات و غیره رشته خود را انتخاب نمایید:

 

علوم تغذیه

علوم تشریحی

فیزیولوژی

سیاست های غذا

بیولوژی تولید مثل

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی بالینی

توکسین های میکروبی

علوم صنایع غذایی

ایمنی شناسی

پزشکی مولکولی

مدیریت و خدمات بهداشتی

روانشناسی بالینی

مهندسی بافت

نانوفن آوری پزشکی

بیوتکنولوژی

علوم سلولی کاربردی

 

 

 کلید واژه: دکترای تخصصی، منابع آزمون دکترای تخصصی، دکترای وزارت بهداشت، جزوات دکترا، منابع آزمون دکترای تخصصی، جزوات دکترای تغذیه، دکترای تغذیه، PhD