اخبار مهم روز

برنامه آزمون های نخبگان

نوشته شده توسط 

  ویژگی های آزمون های نخبگان:

 

  1. مطالعه و دوره کلیه مطالب تا پایان سال(اسفند ماه)
  2. دوره مجدد کل مطالب در سه ماه پایانی
  3. تخمین رتبه شما در آزمون ارشد وزارت بهداشت
  4. ارائه کیفیت درصد کسب شده در هر یک از دروس و مطلوب بودن آن برای قبولی
  5. پاسخ نامه کاملا تشریحی
  6. طرح سوالات به صورت ترکیبی از تست های تالیفی و نمونه سوالات سالهای اخیر
  7. مقایسه درصد شما با رتبه اول آزمون و ارائه درصد ها به صورت نمودار
  8. برگزاری آزمون به صورت آنلاین 
  9. صدور کارنامه بعد از آزمون آنلاین

 

جهت دانلود برنامه آزمون های مرحله ای ارشد روی لینک مربوط به رشته

موردنظر خود کلیک نمایید:

 

آموزش بهداشت 
مجموعه پرستاری
مجموعه علوم تغذیه
شیمی دارویی
مامایی
بیوتکنولوژی
ایمنی شناسی
مشاوره در مامایی
مدیریت خدمات بهداشتی
بیوشیمی بالینی
هماتولوژی
ژنتیک انسانی
علوم تشریحی(آناتومی)
روانشناسی بالینی
فیزیولوژی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
روانشناسی عمومی 
فیزیک پزشکی 
میکروبشناسی پزشکی
 اپیدمیولوژی
نانوتکنولوژی 
قارچ شناسی پزشکی
تکنولوژی گردش خون 
 اتاق عمل
ویروس شناسی پزشکی
سلامت سالمندی
ارگونومی 
انگل شناسی
 سم شناسی
زیست فناوری پزشکی 
آمار زیستی
علوم و صنایع غذایی 
میکروب شناسی مواد غذایی 
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
اقتصاد بهداشت 
 

 

 

 


 

 

جهت دانلود برنامه آزمون های دکترای تخصصی روی لینک مربوط به رشته

موردنظر خود کلیک نمایید:

 

ایمنی شناسی پزشکی
بیوشیمی بالینی
علوم سلولی کاربردی
علوم تغذیه
زیست فناوری پزشکی
علوم و صنایع غذایی
توکسین های میکروبی
فیزیولوژی
سیاست های غذا و تغذیه
آناتومی
بیولوژی تولید مثل
مدیریت خدمات بهداشتی
مهندسی بافت
پزشکی مولکولی
نانوفن آوری پزشکی
فیزیولوژی ورزشی
روانشناسی بالینی
 

 

 


 

جهت دانلود برنامه آزمون های مرحله‌ای کاردانی به کارشناسی روی لینک

مربوط به رشته مورد نظر خود کلیک نمایید:

 

 

مامایی
اتاق عمل
بهداشت عمومی
علوم آزمایشگاهی
رادیولوژی
هوشبری

 

 

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، درصدهای قبولی در کارشناسی ارشد، منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت، منابع آزمون ارشد آناتومی، منابع آزمون ارشد تکنولوژی گردش خون، منابع آزمون ارشد پرستاری، منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد تغذیه، منابع آزمون ارشد زیست فناوری پزشکی، منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون ارشد مامایی، منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی، دروس کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، کنکور کارشناسی ارشد، جزوات تضمینی،آزمون های مرحله ای، ارشد وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی، دانلود جزوات کارشناسی ارشد، منابع کامل، منابع ارشد فیزیولوژی، منابع تضمینی، جزوات کارشناسی

5711 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 27 خرداد 1403 13:31