اخبار مهم روز

  برخی از قبولی های دکتری نخبگان

سایر مطالب (556)

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد ایمنی شناسی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه بابل

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز

دانشگاه سمنان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یزد

دانشگاه تهران(دانشکده بهداشت)

دانشگاه تهران(دانشکده پزشکی)

 

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد ایمنی شناسی، منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی، جزوات ارشد ایمنی شناسی، کنکور ارشد ایمنی شناسی، دانلود رایگان جزوه ایمنی شناسی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد ایمنی شناسی، دانلود رایگان جزوه میکروب ارشد ایمنی شناسی، دانلود رایگان جزوه زیست شناسی ارشد ایمنی شناسی، منابع ارشد علوم پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، مشاوره آزمون ارشد ایمنی شناسی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد انگل شناسی سال 98

دانشگاه ارومیه

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد انگل شناسی، جزوه باکتری، جزوه قارچ شناسی، جزوه ویروس شناسی، جزوه انگل شناسی، جزوه ایمنی شناسی، جزوه زیست سلولی و مولکولی، برنامه ریزی رایگان، مشاوره، آزمون ارشد انگل شناسی

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد ویروس شناسی پزشکی سال 98

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایران

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه گلستان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مشهد

موسسه سرم سازی رازی

دانشگاه همدان

 

کلید واژه: دانشگاههای ارشد ویروس شناسی پزشکی، جزوات ارشد ویروس شناسی، جزوات آزمون ویروس شناسی، منابع آزمون ویروس شناسی، جزوه ویروس شناسی، جزوه انگل شناسی، جزوه میکروب شناسی، جزوه ایمنی شناسی، جزوه زیست لودیش، برنامه ریزی ارشد ویروس شناسی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد میکروب شناسی سال 98

دانشگاه اراک

دانشگاه اردبیل

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه البرز

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایلام

دانشگاه بابل

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه بوشهر

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه قزوین

دانشگاه کردستان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه گیلان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

موسسه سرم سازی رازی

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد

 

کلیدواژه: دانشگاههای ارشد میکروب شناسی، منابع ارشد میکروب شناسی، جزوات ارشد میکروب شناسی، جزوه ایمنی، جزوه زیست سلولی و مولکولی، جزوه باکتری شناسی، جزوه قارچ شناسی، جزوه ویروس شناسی، جزوه انگل شناسی، جزوات ارشد میکروب شناسی، برنامه ریزی رایگان، مشاوره ارشد میکروب شناسی، آزمون ارشد میکروب شناسی

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد قارچ شناسی پزشکی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

 

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد قارچ شناسی پزشکی، جزوات ارشد قارچ شناسی، جزوات آزمون قارچ شناسی، منابع آزمون قارچ شناسی، جزوه قارچ شناسی، جزوه انگل شناسی، جزوه میکروب شناسی، جزوه ایمنی شناسی، جزوه زیست لودیش، برنامه ریزی ارشد انگل شناسی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد انفورماتیک پزشکی سال 98

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایران

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه مشهد

 

کلید واژه: دانشگاه ارشد انفورماتیک پزشکی، کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، جزوات ارشد انفورماتیک پزشکی، مشاوره ارشد انفورماتیک، جزوه مدیریت انفورماتیک، جزوه برنامه نویسی انفورماتیک، جزوه کلیات و اصطلاحات انفورماتیک، مشاوره رایگان، برنامه ریزی رایگان، آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد اتاق عمل سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه ایران

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مازندران

دانشگاه یزد

 

کلید واژه ها: دانشگاههای ارشد اتاق عمل، منابع آزمون ارشد اتاق عمل، جزوات ارشد اتاق عمل، دانلود سوالات ارشد اتاق عمل، منابع آزمون ارشد اتاق عمل، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه اصول و عملکرد ارشد اتاق عمل، دانلود جزوه تکنولوژی جراحی ارشد اتاق عمل، دانلود رایگان جزوه بیهوشی و احیاء قلبی ریوی ارشد اتاق عمل، دانلود جزوه آناتومی ارشد اتاق عمل، دانلود رایگان جزوات ارشد اتاق عمل، آزمون کنکور ارشد اتاق عمل، منابع ارشد پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد اتاق عمل، مشاوره ارشد اتاق عمل،مشاوره تخصصی ارشد اتاق عمل

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد سم شناسی سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه بابل

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

 

 

کلید واژه ها: دانشگاههای ارشد سم شناسی، منابع آزمون ارشد سم شناسی، دانلود رایگان جزوات ارشد سم شناسی، دانلود رایگان جزوه بیوشیمی ارشد سم شناسی، دانلود جزوه زیست شناسی ارشد سم شناسی، دانلود جزوه شیمی سم شناسی، دانلود جزوه داروشناسی ارشد سم شناسی، دانلود جزوه سم شناسی، دانلود رایگان جزوات ارشد سم شناسی، دانلود منابع ارشد سم شناسی، دانلود سوالات ارشد سم شناسی، آزمون ارشد علوم پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی، آزمون ارشد پزشکی، مشاوره ارشد سم شناسی، برنامه ریزی ارشد سم شناسی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 98

دانشگاه اهواز

دانشگاه تبریز

 

کلید واژه ها: دانشگاههای ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، منابع آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود سوالات ارشد کنترل مواد خوراکی، منابع آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه ، دانلود جزوه شیمی تجزیه ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه شیمی آلی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه سم شناسی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه تغذیه ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه میکروبیولوژی ارشد کنترل مواد غذایی، دانلود جزوه بیوشیمی ارشد کنترل مواد غذایی، دانلود جزوه فیزیولوژی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود رایگان جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی، آزمون کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی، منابع ارشد، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی، مشاوره ارشد کنترل مواد خوراکی

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد اقتصاد بهداشت سال 98

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه شاهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت، جزوات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود سوالات ارشد اقتصاد بهداشت، منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه اقتصاد خرد، دانلود جزوه اقتصاد خرد ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه اقتصاد کلان ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه اقتصاد سلامت ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه آمار و آمار حیاتی ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه ریاضی ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود رایگان جزوات ارشد اقتصاد بهداشت، آزمون کنکور ارشد اقتصاد بهداشت، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد اقتصاد بهداشت، مشاوره ارشد اقتصاد بهداشت،مشاوره تخصصی ارشد اقتصاد بهداشت

 

صفحه8 از40