اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته پرستاری

 

 

 دکتر محمد تقی مقدم نیا- دکترای پرستاری و مدیریت بحران، رئیس دانشکده پرستاری شهید بهشتی گیلان
  خانم دکتر یعقوبی- عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 خانم دکتر خوش تراش- دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خانم شیردل کارشناسی ارشد پرستاری
 خانم حسین زاده کارشناسی ارشد پرستاری
 خانم زائر ثابت کارشناسی ارشد پرستاری
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

39529 بازدید