اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
پرستاری داخلی - جراحی
کارشناسی پرستاری پرستاری داخلی-جراحی(4)؛ کودکان(2)؛ بهداشت مادران و نوزادان(2)؛ بهداشت جامعه(2)؛ روان (2)؛ زبان عمومی(3) 

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد پرستاری

داخلی-جراحی کلیک کنید

 

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

28197 بازدید