اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
 آموزش بهداشت 

كارشناسای بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ مامائی؛ مهندسی
بهداشت محيط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی؛ هوشبری؛ مشاوره؛ مردم شناسی؛ علوم
اجتماعی؛ علوم تربيتی؛ روانشناسی؛ تکنولوژی اتاق عمل؛
فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)؛ مطالعات ارتباطی و
فناوری اطلاعات

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(3) روانشناسی(1/5) بهداشت عمومی(2) جامعه شناسی(1/5) زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد آموزش بهداشت

کلیک کنید

 

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه جامعه شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه روان شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد آموزش بهداشت، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت، مشاوره آزمون ارشد آموزش بهداشت

27585 بازدید