اخبار مهم روز

جزوات نخبگان (44)

  

تغذیه:

اصول تغذیه کراوس 2020
تغذیه در دوران ها و تغذیه در جامعه کراوس 2020
تناسب اندام کراوس 2020
رژیم درمانی و طب اطفال کراوس 2020

اصول تغذیه مدرن
سایر مباحث مهم تغذیه مدرن

آندراستندینگ
مدیریت
استعداد تحصیلی
زبان عمومی

 

پکیج آموزشی دکترای سیاست شامل جزوات تمام دروس می باشد.

جهت خرید اینترنتی پکیج دکترای سیاست های غذا و تغذیه کلیک نمایید 

 

کلید واژه: منابع آزمون دکترای سیاست های غذا و تغذیه، دانلود رایگان جزوات آزمون دکترای سیاست های غذا و تغذیه، دانلود رایگان جزوه تغذیه دکترای سیاست های غذا و تغذیه، دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی آزمون دکترای سیاست های غذا و تغذیه، آزمون دکترای سیاست های غذا و تغذیه، آزمون دکترای وزارت بهداشت، منابع دکترای تخصصی، مشاوره آزمون دکترای تخصصی، برنامه ریزی آزمون دکترای تخصصی سیاست های غذا و تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ریاضی و آمار زیستی
مدیریت 
برنامه نویسی و ساختمان داده ها
انفورماتیک سلامت
کلیات و اصطلاحات پزشکی 
زبان 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد انفورماتیک پزشکی کلیک نمایید.

 کلید واژه: کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، منابع ارشد انفورماتیک پزشکی، جزوات ارشد انفورماتیک پزشکی، مشاوره ارشد انفورماتیک، جزوه مدیریت انفورماتیک، جزوه برنامه نویسی انفورماتیک، جزوه کلیات و اصطلاحات انفورماتیک، مشاوره رایگان، برنامه ریزی رایگان، آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، موسسه علوم پزشکی نخبگان

سه شنبه, 23 آذر 1395 00:00

نمونه جزوات ارشد ارگونومی

نوشته شده توسط

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

آناتومی
فیزیولوژی
کلیات ارگونومی
فیزیک و مکانیک
ریاضی
روانشناسی 
مدیریت سازمان
زبان

 

پکیج ارشد ارگونومی بجز دروس فیزیولوژی، فیزیک و مکانیک شامل جزوات طلایی دروس: آناتومی، کلیات ارگونومی، ریاضی، روانشناسی، مدیریت سازمان و زبان می باشد.

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد ارگونومی کلیک نمایید.

 

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد ارگونومی، ارشد ارگونومی، آزمون ارگونومی، جزوه آناتومی، جزوه کلیات ارگونومی، جزوه ریاضی، جزوه روانشناسی، جزوه مدیریت، برنامه ریزی ارشد ارگونومی

شنبه, 08 آبان 1395 00:00

نمونه جزوات ارشد آمار زیستی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ریاضی
آمار ریاضی و احتمال
روشهای آماری
زبان

 

 پکیج ارشد آمار زیستی بجز درس روشهای آماری، شامل جزوات دروس: ریاضی، آمار ریاضی - احتمال و زبان می باشد.

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد آمار زیستی کلیک نمایید.

 

کلید واژه: جزوات ارشد آمار زیستی، منابع آزمون ارشد آمار زیستی، جزوه ریاضی، جزوه آمار و احتمال، جزوه زبان، برنامه ریزی ارشد آمار زیستی 

شنبه, 27 شهریور 1395 00:00

نمونه جزوات ارشد فیزیک پزشکی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

فیزیک عمومی
فیزیک هسته ای و اتمی
فیزیولوژی و تشریح
ریاضی
زبان
 

 پکیج ارشد فیزیک پزشکی بجز درس فیزیک عمومی، شامل جزوات دروس: فیزیک هسته ای و اتمی-فیزیولوژی و تشریح و زبان می باشد.

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد فیزیک پزشکی کلیک نمایید.

 

  کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد فیزیک پزشکی، جزوات ارشد فیزیک پزشکی، دانلود سوالات ارشد فیزیک پزشکی، منابع آزمون ارشد فیزیک پزشکی، دانلود جزوه فیزیک هسته ای و اتمی، دانلود جزوه فیزیولوژی ارشد فیزیک پزشکی، دانلود جزوه بافت ارشد فیزیک پزشکی، دانلود ریاضی ارشد فیزیک پزشکی، دانلود رایگان جزوات ارشد فیزیک پزشکی، آزمون کنکور ارشد فیزیک پزشکی، منابع ارشد پزشکی، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد فیزیک پزشکی، مشاوره ارشد فیزیک پزشکی

یکشنبه, 17 آبان 1394 00:00

نمونه جزوات ارشد علوم داروهای پرتوزا

نوشته شده توسط

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

شیمی آلی
تجزیه دستگاهی
فیزیک پرتوها
فیزیولوژی
بیولوژی سلولی مولکولی
زبان 

 

پکیج ارشد علوم داروهای پرتوزا شامل جزوات دروس شیمی آلی،

فیزیولوژی، بیولوژی سلولی و زبان می باشد.

 جهت خرید اینترنتی بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم داروهای پرتوزا کلیک نمایید

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد علوم داروهای پرتوزا، جزوات ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود سوالات ارشد علوم داروهای پرتوزا، منابع آزمون ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود جزوه شیمی آلی، دانلود شیمی آلی ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود جزوه تجزیه دستگاهی ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود جزوه فیزیک پرتوها ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود جزوه فیزیولوژی ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی ارشد علوم داروهای پرتوزا، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم داروهای پرتوزا، آزمون کنکور ارشد علوم داروهای پرتوزا، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد علوم داروهای پرتوزا، مشاوره ارشد علوم داروهای پرتوزا،مشاوره تخصصی ارشد علوم داروهای پرتوزا

دوشنبه, 08 تیر 1394 00:00

نمونه جزوات ارشد میکروب شناسی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

 ایمنی شناسی
زیست سلولی 
باکتری شناسی
قارچ شناسی
ویروس شناسی
انگل شناسی
زبان
 

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد میکروب شناسی کلیک نمایید.

 

کلیدواژه ها:

 

ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
ارشد میکروب شناسی دانشگاه ازاد
ارشد میکروب شناسی دامپزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد میکروب شناسی
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت علوم
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت
ارشد میکروب شناسی پزشکی
ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد ویروس شناسی 95
دانلود سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی 94

 

دوشنبه, 15 تیر 1394 00:00

نمونه جزوات ارشد انگل شناسی

نوشته شده توسط

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

شیمی تجزیه
شیمی آلی
سم شناسی
تغذیه
میکروبیولوژی مواد غذایی
بیوشیمی عمومی 
فیزیولوژی
زبان

 

 پکیج کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی بجز دروس: سم شناسی، میکروبیولوژی مواد غذایی شامل جزوات شیمی تجزیه، شیمی آلی، تغذیه، بیوشیمی، فیزیولوژی  و زبان می باشد.

 

 جهت خرید اینترنتی پکیج کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی کلیک نمایید 

 

  کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود سوالات ارشد کنترل مواد خوراکی، منابع آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه ، دانلود جزوه شیمی تجزیه ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه شیمی آلی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه سم شناسی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه تغذیه ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود جزوه میکروبیولوژی ارشد کنترل مواد غذایی، دانلود جزوه بیوشیمی ارشد کنترل مواد غذایی، دانلود جزوه فیزیولوژی ارشد کنترل مواد خوراکی، دانلود رایگان جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی، آزمون کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی، منابع ارشد، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی، مشاوره ارشد کنترل مواد خوراکی 

 

 

 جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

میکروبیولوژی مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
کنترل کیفی مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی
زبان
 

 بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی شامل جزوات دروس میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی و زبان می باشد.

جهت خرید اینترنتی بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی کلیک نمایید

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه کنترل کیفی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه تکنولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان، ارشد علوم و صنایع غذایی، مشاوره آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

 

صفحه1 از4