اخبار مهم روز

کارنامه و نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 1402

دوشنبه, 20 شهریور 1402 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: نتیجه نهایی آزمون ارشد گروه پزشکی، ارشد گروه پزشکی 1402، نتیجه ارشد 1402، ارشد وزارت بهداشت 1402، نتیجه نهایی ارشد تغذیه 1402، نتیجه نهایی ارشد پرستاری 1402، نتیجه نهایی ارشد مدیریت 1402، نتیجه نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی 1402، نتیجه نهایی ارشد زیست فناوری پزشکی 1402، نتیجه نهایی ارشد بیوشیمی 1402، نتیجه نهایی ارشد ژنتیک 1402

 

مشاهده نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 1402

2828 بازدید آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 20 شهریور 1402 11:19