اخبار مهم روز

زمان انتخاب رشته محل آزمون ارشد علوم پزشکی 1401

پنج شنبه, 16 تیر 1401 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: انتخاب رشته محل، تاریخ انتخاب رشته محل، زمان انتخاب رشته، انتخاب رشته محل 1401، آزمون ارشد 1401، نتیجه آزمون ارشد علوم پزشکی، انتخاب رشته محل ارشد مامایی، انتخاب رشته محل ارشد تغذیه، انتخاب رشته محل پرستاری، انتخاب رشته ارشد 1401

 

5347 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 16 تیر 1401 10:50