اخبار مهم روز

اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 1400 وزارت بهداشت

شنبه, 13 آذر 1400 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: تکمیل ظرفیت ارشد 1400، ارشد 1400، تکمیل ظرفیت، اطلاعیه تکمیل ظرفیت، سایت تکمیل ظرفیت، سایت سازمان آموزش پزشکی کشور

آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 18 آذر 1400 14:51