اخبار مهم روز

سایر رشته های آزمون دکترای وزارت بهداشت

قابل توجه داوطلبان: در رشته هاي ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتي كه از نظر مدارك مورد پذيرش منعي نداشته باشند ميتوانند در آزمون رشته هاي يك مجموعه شركت نمايند. براي هر مجموعه يك دفترچه سوال متشكل از مواد درسي اعلام شده با ضرايب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته ميشود.

 

 

کلید واژه: دکترای باکتری شناسی پزشکی، دکترای توکسین های میکروبی، دکترای بهداشت باروری، دکترای مامایی، دکترای روانشناسی بالینی، دکترای روانشناسی نظامی، دکترای قارچ شناسی پزشکی، دکترای انگل شناسی پزشکی، دکترای فیزیولوژی پزشکی، دکترای فیزیولوژی ورزشی، دکترای اقتصاد سلامت، دکترای سیاستگذاری سلامت، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دکترای علوم و صنایع غذایی،دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دکترای علوم سلولی کاربردی، دکترای ایمنی شناسی پزشکی، دکترای زیست فناوری پزشکی، دکترای پزشکی مولکولی

 

 

 

 

16723 بازدید