اخبار مهم روز

نمونه جزوات ارشد آمار زیستی

 

جهت دانلود نمونه جزوات روی لینک مربوط به درس مورد نظر خود

کلیک نمایید:

 

ریاضی
آمار ریاضی و احتمال
روشهای آماری
زبان

 

 پکیج ارشد آمار زیستی بجز درس روشهای آماری، شامل جزوات دروس: ریاضی، آمار ریاضی - احتمال و زبان می باشد.

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد آمار زیستی کلیک نمایید.

 

کلید واژه: جزوات ارشد آمار زیستی، منابع آزمون ارشد آمار زیستی، جزوه ریاضی، جزوه آمار و احتمال، جزوه زبان، برنامه ریزی ارشد آمار زیستی 

30745 بازدید