اخبار مهم روز

مصاحبه با قبولی رشته پرستاری ویژه

 

حمید یکتا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشت

 

 

لطفاً خودتان را معرفی کنید؟

حمید یکتا هستم در کنکور کارشناسی ارشد 90-91 در رشته ویژه قبول شدم

 

کدام دانشگاه قبول شدید؟

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشت

 

از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید ؟

به صورت پیوسته همیشه مطالعه داشتم ولی برای ارشد مطالعات را جدی تر کردم

 

ساعات مطالعتان در روز چقدر بود؟

به طور میانگین روزی 6 ساعت

 

شما هم شاغل بودید و هم متاهل چطور برنامه ریزی می کردید؟

از تمام وقت های بیکاری استفاده می کردم

 

کدام خدمات فرهنگ گستر نخبگان را دریافت نمودید؟

زبان  و آزمونها کمک خیلی زیادی به من کردند

 

مطلب آخر:

انگیزه هدف ، پشتکار و زحمت زیاد از فاکتورهای قبولی در کنکور می باشد.

 

با آرزوی موفقیت در تمام مراحل تحصیلی

موسسه تخصصی فرهنگ گستر نخبگان

 

 جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی ارشد پرستاری ویژه کلیک نمایید

 

مصاحبه با سایر قبولی های نخبگان

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد پرستاری داخلی جراحی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد آموزش بهداشت

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد مامایی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد علوم بهداشتی تغذیه

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد نانوتکنولوژی

مصاحبه با قبولی نخبگان در ارشد میکروبیولوژی

 

کلید واژه ها : قبولی در آزمون کارشناسی ارشد، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، قبولی در رشته پرستاری ویژه ، کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد پرستاری ویژه