اخبار مهم روز

قبولی های نخبگان

برخی از افتخارآفرینان نخبگان در آزمون ارشد سال 96 به شرح زیر می باشند. در روزهای آتی اسامی تکمیلی اعلام می شود

شایان اکبری تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای خدمتگذار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم روستا آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم مظاهری تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سهیلا شکاری علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه آزاد تهران

خانم حجار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم محمدی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سلمان آهسته مدیریت دانشگاه کرمان(شعبه لاهیجان)

 فاطمه اسمعیلی آموزش بهداشت دانشگاه تهران(شعبه لاهیجان)

مستانه رحمدل پرستاری ویژه گیلان(شعبه لاهیجان)

نسرین روحانی مشاوره در مامایی ایران(شعبه لاهیجان)

 سولماز قربانی مشاوره در مامایی دانشگاه قزوین(شعبه لاهیجان)

 ریحانه توابی تغذیه بین الملل مشهد(شعبه لاهیجان)

محمدرضا رضایی مدیریت دانشگاه قزوین(شعبه لاهیجان)

طاهره رحیمی پرستاری آزاد اصفهان(شعبه لاهیجان)

الهام شاه محمدی مدیریت دانشگاه شهر کرد(شعبه لاهیجان)

سارا خوش آموز - پرستاری داخلی جراحی دانشگاه گیلان (شعبه رشت)

سارینا رامتین - پرستاری سالمندی دانشگاه تهران(شعبه رشت)

جواد علیزاده - پرستاری داخلی جراحی گیلان  (شعبه رشت)

مژگان فاطمی - روانشناسی بالینی دانشگاه ایران

لیلا صادقی - پرستاری ویژه دانشگاه گیلان  (شعبه رشت)

راضیه قاسمی - پرستاری داخلی جراحی دانشگاه تهران

حسین واعظی نژاد آموزش بهداشت دانشگاه آزاد / مدیریت دانشگاه شیراز (شعبه لاهیجان)

زهرا کریمی پرستاری سالمندی دانشگاه گیلان(شعبه لاهیجان)

محدثه محمدی فیزیولوژی دانشگاه رفسنجان(شعبه لاهیجان)

علیرضا اسمعیلی -  آموزش بهداشت دانشگاه همدان

پوران کریم پور سلامت سالمندی آزاد تبریز(شعبه لاهیجان)

الناز کریمی کارشناسی مامایی دانشگاه قم(شعبه لاهیجان)

رحیم زارع پور کارشناسی رادیولوژی دانشگاه بندرعباس(شعبه لاهیجان)

مهدی غلامی مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه دولتی کرمان (نمایندگی دزفول)

رسول باصری - پرستاری سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (نمایندگی تبریز)

معصومه علیپور - آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان (نمایندگی تبریز)

 اکرم طاهری - تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نمایندگی مشهد)

مهران یادگاری - تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نمایندگی مشهد)

نرگس پایاب - تکنولوژی گردش خون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نمایندگی مشهد)

لیلا روستا - مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نمایندگی شیراز)

زهرا میرزایی - تغذیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (نمایندگی شیراز)

الهام رحمانیان -  آناتومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (نمایندگی شیراز)

زهرا معمرنژاد -  تغذیه دانشگاه بین الملل اهواز  (نمایندگی شیراز)

نرجس نصری - پرستاری ویژه بین الملل اصفهان  (نمایندگی شیراز)

فیروزه کاردار - آموزش بهداشت بین الملل شیراز  (نمایندگی شیراز)

احسان رضایی زاده - پرستاری داخلی جراحی دانشگاه کرمان (نمایندگی کرمان)

سوسن خزایی - صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (شعبه لاهیجان)

فرزانه محمدی - فیزیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا (شعبه لاهیجان)

رسول باصری - پرستاری سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (شعبه تبریز)

معصومه علیپور - آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان (شعبه تبریز)

افشین علیمحمدی - علوم وصنایع غذایی گرایش کنترل کیفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (شعبه تبریز)

نرجس نصری - پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان علوم پزشکی شیراز (شعبه شیراز)

آقای اکبری - تغذیه علوم پزشکی دانشگاه ایران (شعبه رشت)

آقای هاشمی - فیزیولوژی علوم پزشکی رفسنجان (شعبه رشت)

مهرنوش مشکانی - تغذیه علوم تحقیقات تهران (شعبه رشت)

 پروین بلوری - تغذیه علوم پزشکی دانشگاه تهران 

سحر حیدری - تغذیه رتبه 8  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (شعبه رشت)

بهاره نبی زاده - پرستاری کودکان علوم پزشکی گیلان

امین حسین پوری - تغذیه دانشگاه علوم پزشگی قزوین (شعبه تهران)

 فاطمه میراییز - فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (شعبه تهران)

مژگان مجیدی راد - پرستاری (شعبه تهران)

منیره مظاهری - تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (شعبه تهران)

مریم علی یار - آموزش بهداشت علوم تحقیقات تهران (شعبه تهران)

رضا افتخاری - علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد (شعبه تهران)

 

 

کلید واژه: آزمون دکترای 96، قبولی در آزمون دکتری، آزمون دکتری، قبولیهای دکتری نخبگان، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون دکتری

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان و آرزوی موفقیت روزافزون

شیرین حسینی: تغذیه
اسماعیل امیر خانی: تغذیه
علی شمشی: تغذیه
نیروانا وحدت: تغذیه
لیلا میرزایی: تغذیه
رضاگودرزی: تغذیه
سیداحمد محمدی: مدیریت خدمات بهداشتی
شهناز تقی زاده:سیاست گذاری تغذیه
عذرا خواجوی: آناتومی
 راضیه خالویی فرد: تغذیه
سحر جعفری: تغذیه
 
 این مطلب بروز رسانی می شود...
 

کلید واژه: آزمون دکترای 96، قبولی در آزمون دکتری، آزمون دکتری، قبولیهای دکتری نخبگان، موسسه علوم پزشکی، منابع آزمون دکتری

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان و آرزوی موفقیت روزافزون

شیوا نعمت گرگانی
هانیه مالمیر
فریده شیرآسب
غزاله حاجیلوییان
شهلا رضایی
فائزه میرصفا
مرجان بداخانیان
سپیده رحمانی
ساناز مهربانی
 
 این مطلب بروز رسانی می شود...
 

 

 

 کلید نهایی سوالات آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 97-96

ردیف

کلید سوالات

1

کلید سوالات دکتری آمارزیستی

2

کلید سوالات دکتری اپیدمیولوژی

3

کلید سوالات دکتری اقتصاد سلامت

4

کلید سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

5

کلید سوالات دکتری آموزش پزشکی

6

کلید سوالات دکتری انگل شناسی پزشکی

7

کلید سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی

8

کلید سوالات دکتری اخلاق پزشکی

9

کلید سوالات دکتری ارگونومی

10

کلید سوالات دکتری اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

11

کلید سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی

12

کلید سوالات دکتری باکتری شناسی پزشکی

13

کلید سوالات دکتری بیولوژی تولید مثل

14

کلید سوالات دکتری بینایی سنجی

15

کلید سوالات دکتری بهداشت محیط

16

کلید سوالات دکتری بیوشیمی بالینی

17

کلید سوالات دکتری بهداشت باروری

18

کلید سوالات دکتری بهداشت حرفه ای

19

کلید سوالات دکتری پرستاری

20

کلید سوالات دکتری پزشکی مولکولی

21

کلید سوالات دکتری توکسین های میکروبی

22

کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

23

کلید سوالات دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

24

کلید سوالات دکتری روانشناسی بالینی

25

کلید سوالات دکتری روانشناسی نظامی

26

کلید سوالات دکتری زیست پزشکی سامانه ای

27

کلید سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی

28

کلید سوالات دکتری ژنتیک پزشکی

29

کلید سوالات دکتری سیاستگذاری سلامت

30

کلید سوالات دکتری سیاست های غذا و تغذیه

31

کلید سوالات دکتری سالمندشناسی

32

کلید سوالات دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

33

کلید سوالات دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

34

کلید سوالات دکتری شنوایی شناسی

35

کلید سوالات دکتری طب سنتی

36

کلید سوالات دکتری علوم تشریحی

37

کلید سوالات دکتری علوم تغذیه

38

کلید سوالات دکتری علوم اعصاب

39

کلید سوالات دکتری علوم صنایع غذایی و بهداشت ایمنی

40

کلید سوالات دکتری علوم سلولی کاربردی

41

کلید سوالات دکتری فارماکولوژی

42

کلید سوالات دکتری فیزیک پزشکی

43

کلید سوالات دکتری فیزیوتراپی

44

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی

45

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی ورزش

46

کلید سوالات دکتری قارچ شناسی پزشکی

47

کلید سوالات دکتری کار درمانی

48

کلید سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

49

کلید سوالات دکتری گفتار درمانی

50

کلید سوالات دکتری مامایی

51

کلید سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

52

کلید سوالات دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

53

کلید سوالات دکتری مددکاری اجتماعی

54

کلید سوالات دکتری مشاوره توانبخشی

55

کلید سوالات دکتری مطالعات اعتیاد

56

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

57

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی)

58

کلید سوالات دکتری مهندسی بافت

59

کلید سوالات دکتری نانوفن آوری پزشکی

60

کلید سوالات دکتری ویروس شناسی پزشکی

61

کلید سوالات دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی

62

کلید سوالات دکتری مواد دندانی

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مرضیه عفیفی / تغذیه علوم تحقیقات تهران

 زهرا گایینی / علوم بهداشتی در تغذیه علوم تحقیقات تهران

 عاطفه اسدی / پرستاری ویژه دانشگاه تهران

 

این مطلب بر روز رسانی می شود .....

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

 آزاده حیدریان / تغذیه دانشگاه تهران

مریم شنوایی / فیزیولوژی علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

صفحه1 از6