اخبار مهم روز

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

 
 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد ژنتیک انسانی:

1-درصدهای قبولی ارشد ژنتیک انسانی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد ژنتیک انسانی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد ژنتیک انسانی؟

4-برای ارشد ژنتیک انسانی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک انسانی؟

6-دانشگاههای ارشد ژنتیک انسانی؟

7-موقعیت شغلی ارشد ژنتیک انسانی؟

8-ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه آزاد؟

 

 
 
19608 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 13 آذر 1399 19:38