اخبار مهم روز

قبولی های ارشد 94 نخبگان (15)

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرمین مختاریه / بیوشیمی بالینی علوم پزشکی کرمانشاه

مهران مظفری / پرستاری اورژانس شهید بهشتی

طاهره جعفری / رتبه 5 آناتومی علوم پزشکی اراک

طاهره پور آقایی / آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان

رضا هاشمی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

ساجده فیاض / تغذیه علوم پزشکی مشهد

فریبا صفایی / پرستاری داخلی جراحی  دانشگاه ایران

فرزانه بهادری / رتبه 3 سلامت سالمندی علوم پزشکی شیراز

محسن موسایی / روان پرستاری علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

 

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرزو قلی زاده / پرستاری علوم پزشکی ایران

جماالدین اونق / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان

زهرا غلام نیا / پرستاری علوم پزشکی اصفهان

فاطمه پور میرزایی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، 

قبولی در رشته پزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 93
قبولی در پزشکی
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی های کنکور 93
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی در رشته پزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 93
قبولی در پزشکی
قبولی طاعات و عبادات
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی های کنکور 93
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی در رشته پزشکی
قبولی در پزشکی
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی در المان
قبولی در دانشگاه آزاد
گواهی قبولی سازمان سنجش
رتبه قبولی سونوگرافی
تخمین رشته قبولی سراسری
رتبه قبولی دانشگاه سراسری
درصد های قبولی دندانپزشکی سراسری
غیبت سربازی+قبولی دانشگاه
اعلام نتایج قبولی دانشگاه سراسری
رتبه های قبولی کنکور سراسری
اس قبولی دانشگاه
اس ام اس قبولی
اس تبریک قبولی دانشگاه
اس تبریک قبولی
اس قبولی کنکور
قبولی کنکور 93
قبولی کنکور
قبولی کارشناسی ارشد
قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 91
قبولی کنکور 92
قبولی کارشناسی ارشد 
قبولی کانون
قبولی کارشناسی
قبولی مدارس نمونه
قبولی مهندسی پزشکی
رتبه قبولی مهندسی پزشکی
آخرین رتبه قبولی 
زیارت قبولی مشهد
متن زیارت قبولی مکه
مقبولیت
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی های کنکور 93
قبولی های تیزهوشان 94-95
رتبه ی قبولی رشته ها
رتبه ی قبولی در داروسازی
رتبه ی قبولی پزشکی
رتبه ی قبولی معماری دانشگاه تهران
رتبه ی قبولی دندانپزشکی
رتبه ی قبولی برای مهندسی 
رتبه ی قبولی فیزیوتراپی
رتبه ی قبولی مهندسی ژنتیک
رتبه ی قبولی در دامپزشکی تهران
رتبه ی قبولی در دانشگاه شهید بهشتی
قبولی 100 در کنکور
اسامی قبولی کنکور 1392
کد رشته قبولی 11
قبولی دختر 13 ساله
قبولی رتبه 10000
اسامی قبولی تیزهوشان 1392
قبولی رتبه 12000
قبولی در 014
قبولی با رتبه 25000
قبولی لاتاری 2014
قبولی های گزینه 2
قبولی با رتبه 20000
قبولی در لاتاری 2013
نمرات قبولی دستیاری 39
قبولی دستیاری 39
رتبه قبولی دستیاری 39
اخرین رتبه قبولی دستیاری 39
قبولی های منطقه 3
قبولی های کنکور 94

قبولی 94کانون
قبولی کنکور 91
قبولی کنکور 92
قبولی دستیاری 92
قبولی ارشد 92
قبولی دستیاری 91
قبولی های 91 
قبولی های 92 کانون
قبولی های 92 
قبولی 100 در کنکور
قبولی با رتبه 10000

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم عبدی / پرستاری شهید رجایی تهران

بیتا دژن / مشاوره در مامایی علوم پزشکی البرز

امیدظهیر / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم گودرزوند / پرستاری تربیت مدرس

فاطمه مرجان / پرستاری علوم پزشکی گیلان

خانم مرشدی / علوم بهداشتی در تغذیه علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم شهابی / پرستاری دانشگاه تهران

خانم جعفری / علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه تهران

خانم اسماعیلی / آموزش بهداشت دانشگاه تهران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، Acceptance، Senior، آزمون ، test

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آذین نیازی / مامایی علوم پزشکی مشهد

خانم فکور / فیزیولوژی شاهد

 نعیم مهدی نژاد / علوم تغذیه دانشگاه ایران

سپاسه محجوبیان / زیست علوم پزشکی گیلان

این مطلب به روز رسانی می شود... 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 علی مهدی زاده / پرستاری ویژه علوم پزشکی رفسنجان

زهرا علی خلیلی / پرستاری ویزه نوزادان علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم هدایتی / تغذیه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم نظافتی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

علی سجادی مقدم / پرستاری علوم پزشکی شیراز

خانم پورجریح / آموزش بهداشت علوم پزشکی بندرعباس

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

مریم حسین نژاد / پرستاری علوم پزشکی یزد

 خانم درستی / تغذیه علوم پزشکی ارومیه

لیلا کوچکی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

خانم مشرفی / تغذیه علوم پزشکی اهواز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

لیلا بشرخواه / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان

زهرا مقدم/ سم شناسی علوم پزشکی اصفهان

نرجس رئیسیان / تغذیه دانشگاه ایران

 

این مطلب به روز رسانی می شود... 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با تبریک خدمت داوطلبین و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

زهرا موسویان / تغذیه علوم پزشکی کرمانشاه 

 خانم فیضی پور / فیزیولوژی دانشگاه ایران

مرضیه عزیزیان فر / مامایی شهید بهشتی تهران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با تبریک خدمت داوطلبین و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

 

محمد احمدی پور / آناتومی علوم پزشکی بیرجند

 هانیه مالمیر / علوم بهداشتی دانشگاه تهران

خانم راستکار / علوم تغذیه در بحران علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

زهرا میرابراهیم / سلامت سالمندی شهید بهشتی تهران

هانیه رسولی / تغذیه علوم پزشکی ارومیه

جنید بیگدلی /  تغذیه علوم پزشکی مشهد 

 

این مطلب به روز رسانی می شود... 

 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

سعیده سعادتی / تغذیه شهید بهشتی تهران

شیدا عبدی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

فرشته ایران منش / پرستاری ویژه دانشگاه ایران

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

 

برخی از قبولی های آزمون ارشد علوم پزشکی 94 نخبگان

نام و نام خانوادگی

رشته امتحانی

دانشگاه قبولی

مریم سعادتی

تغذیه

شهید بهشتی تهران

شیدا عبدی

تغذیه

علوم پزشکی تبریز

فرشته ایران منش

پرستاری ویژه

دانشگاه ایران

زهرا میرابراهیم

سلامت سالمندی

شهید بهشتی تهران

هانیه رسولی

تغذیه

علوم پزشکی ارومیه

جنید بیگدلی

تغذیه

علوم پزشکی مشهد

محمد احمدی پور

آناتومی

علوم پزشکی بیرجند

خانم مالمیر

علوم بهداشتی در تغذیه

دانشگاه تهران

خانم راستکار

علوم تغذیه در بحران

علوم پزشکی تبریز

زهرا موسویان

تغذیه

علوم پزشکی کرمانشاه

خانم فیضی پور

فیزیولوژی

دانشگاه ایران

مرضیه عزیزیان فر

مامایی

شهید بهشتی تهران

لیلا بشرخواه

پرستاری سالمندی

علوم پزشکی گیلان

زهرا مقدم

سم شناسی

علوم پزشکی اصفهان

نرجس رئیسیان

تغذیه

دانشگاه ایران

مریم حسین نژاد

پرستاری

علوم پزشکی یزد

خانم درستی

تغذیه

علوم پزشکی ارومیه

لیلا کوچکی

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

خانم مشرفی

تغذیه

علوم پزشکی اهواز

خانم هدایتی

تغذیه

علوم پزشکی کرمانشگاه

خانم نظافتی

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

علی سجادی مقدم

پرستاری

علوم پزشکی شیراز

خانم پورجریح

آموزش بهداشت

علوم پزشکی بندرعباس

علی مهدی زاده

پرستاری ویژه

علوم پزشکی رفسنجان

زهرا علی خلیلی

ویژه نوزادان

علوم پزشکی اصفهان

آذین نیازی

مامایی

علوم پزشکی مشهد

خانم فکور

فیزیولوژی

شاهد

نعیم مهدی نژاد

علوم تغذیه

دانشگاه ایران

سپاسه محجوبیان

زیست

علوم پزشکی گیلان

خانم شهابی

پرستاری

دانشگاه تهران

خانم جعفری

علوم بهداشتی در تغذیه

دانشگاه تهران

خانم اسماعیلی

آموزش بهداشت

دانشگاه تهران

مریم گودرزوند

پرستاری

تربیت مدرس

فاطمه مرجان

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

خانم مرشدی

علوم بهداشتی در تغذیه

علوم پزشکی تبریز

خانم عبدی

پرستاری

رجایی تهران

بیتا دژن

مشاوره در مامایی

علوم پزشکی البرز

امید ظهیر

پرستاری

علوم پزشکی گیلان

ساجده فیاض

تغذیه

علوم پزشکی مشهد

فریبا صفایی پرستاری داخلی جراحی دانشگاه ایران
فرزانه بهادری رتبه 3 سلامت سالمندی علوم پزشکی شیراز
محسن موسایی روان پرستاری علوم پزشکی اصفهان
مهران مظفری پرستاری اورژانس شهید بهشتی
طاهره جعفری رتبه 5 آناتومی علوم پزشکی اراک
طاهره پور آقایی آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان
رضا هاشمی علوم تغذیه علوم پزشکی تبریز
آرمین مختاریه بیوشیمی بالینی علوم پزشکی کرمانشاه

 کلیدواژه ها:

 

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

قبولی کارشناسی ارشد بدون کنکور

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی کارشناسی ارشد 94

قبولی کارشناسی ارشد 95

قبولی در کارشناسی ارشد

درصد قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

قبولی کارشناسی ارشد

رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد 

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد 

درصد های قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه قبولی کارشناسی ارشد 

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 

مقایسه رتبه ومحل قبولی کارشناسی ارشد 

قبولی در کارشناسی ارشد 

1.11

قبولی کارشناسی ارشد مکانیک

قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

قبولی کارشناسی ارشد بدون کنکور

قبولی کارشناسی ارشد عمران

قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر

قبولی کارشناسی ارشد فیزیک

قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد

قبولی در کارشناسی ارشد

درصد قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

قبولی کارشناسی ارشد

رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد it

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد it

درصد های قبولی کارشناسی ارشد it

رتبه قبولی کارشناسی ارشد mba

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد mba

مقایسه رتبه ومحل قبولی کارشناسی ارشد mba

قبولی در کارشناسی ارشد mba

کارنامه قبولی کارشناسی ارشد mba

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد mba

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد mba

شرایط قبولی در کارشناسی ارشد mba

نمونه رتبه های قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1391

نمونه رتبه های قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1390

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 89

قبولی کارشناسی ارشد 92

درصد قبولی کارشناسی ارشد 92

امار قبولی کارشناسی ارشد 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد عمران 90

درصد قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق 92

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 92

رتبه های قبولی کارشناسی ارشد عمران 91

درصد