اخبار مهم روز

قبولی های نخبگان در ساعات اولیه(5) ویژگی

چهارشنبه, 22 خرداد 1398 23:08 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

خانم هاشمی رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آقای تابعی رشته علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد از دیگر قبولی های مرکز خدمات آموزشی نخبگان در آزمون کارشناسی ارشد بوده اند.

کلید واژه: آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، نتایج آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ، قبولی در آژمون کارشناسی ارشد تغذیه

، قبولی ارشد تغذیه