اخبار مهم روز
افرادی که تمایل دارند در فعالیت های پژوهشی نخبگان همکاری داشته باشند، می توانند فرم زیر را تکمیل نمایند:
نام و نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
رشته: (*)
ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس همراه: (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس ثابت: (*)
ورودی نامعتبر
آدرس ایمیل: (*)
ورودی نامعتبر
آدرس: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد مقالات ISI به عنوان اسم اول یا مسئول: (*)
ورودی نامعتبر
در کدام یک از موارد زیر تجربه کافی دارید: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد کتاب دانشگاهی: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری: (*)
ورودی نامعتبر
کد (*) کد
ورودی نامعتبر