اخبار مهم روز

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي ، توجه شما را به نكات زير جلب مي نمايد :

1-مدت زمان پاسخگوئي براي كليه رشته ها160 دقيقه و به تعداد160 سؤال مي باشد . البته تعداد سوال در رشته هاي آمارزيستي 110 سوال – فيزيك پزشكي 140 سوال– مهندسي پزشكي 130 سوال مي باشد.

2- داوطلبان بايستي حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.

3- سوالات آزمون كليه رشته ها بصورت تستي چهارجوابي بوده و به هر پاسخ صحيح 3 نمره و براي هر پاسخ غلط يك نمره منفي تعلق مي گيرد. در صورت تصميم به تغيير پاسخ هر سوال در برگه پاسخنامه ، داوطلب مي بايست پاسخ قبلي را كاملا با پاك كن پاك نمايد. بديهي است هرگونه خدشه و آسيب به پاسخنامه در تصحيح آن تاثير داشته و مسئوليت آن بعهده داوطلب مي باشد.

4- براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار داوطلب ،اصل فيش بانكي، مدادمشكي نرم ، مدادتراش، پاك كن و سنجاق (جهت الصاق كارت به سينه) الزامي است. (و يك قطعه 4 * 3 كه در صورت لزوم ارائه گردد) . از ورود داوطلبان فاقد كارت ورود به جلسه و كارت شناسايي (كارت ملي يا شناسنامه) ، به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد.

5- نظر به اينكه محلي براي دريافت كيف و موبايل و ساير وسايل در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسايل بجز موارد بند 4، جداً خودداي نمايند. همراه بودن هرگونه كاغذ، جزوه ، كتاب ، كاغذ، تلفن همراه ، هرگونه وسيله محاسباتي و الكترونيكي و مخابراتي (از قبيل پيجر ، mp4 ، mp3 ، بي سيم و ..... حتي بصورت خاموش) كيف و وسايل اضافي ديگردر جلسه آزمون به منزله تقلب بوده و با خاطي مطابق مقررات برخورد خواهد شد .

6- درصورت حضور فرد ديگري بجاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون ، فرد جايگزين به مراجع قضايي تحويل گرديده و شخص داوطلب مطابق مقررات با محروميتهاي شديدي مواجه خواهد شد .

تبصره مهم : قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها مصوب 1384 : استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار موجب محروميت از گزينش علمي در آزمون همال سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد مي شود.

7-در صورتي كه اطلاعات و مشخصات مندرج بر روي كارت نياز به تصحيح داشته باشد، روي كارت ورود به جلسه با خودكار قرمز تصحيح شده و قبل از آزمون با مسئول رفع نقص هماهنگي لازم را بعمل آورد.

8- انجام هرگونه عملي كه منجر به ايجاد بي نظمي در حوزه برگزاري گردد تخلف محسوب شده و با خاطي بشدت برخورد خواهدشد .

9- پس از پايان آزمون دفترچه سؤالات در اختيار داوطلب قرار مي گيرد. لذا قبل از اتمام آزمون در صورت خروج از جلسه آزمون دفترچه به مراقب مربوطه تحويل داده شود.

10- كليد اوليه سوالات كليه رشته ها در تاريخ 8/4/90 از ساعت 18 عصر به بعد در شبكه اينترنت به همين آدرس قرار خواهد  گرفت. در صورتيكه نسبت به هر يك از سوالات با كليد اعلام شده اعتراضي وجود داشته باشد.داوطلب مي تواند اعتراض خود را حداكثر تا پايان ساعت 14 تاريخ 10/4/90 براساس فرم اعتراض اعلام شده در همين سايت، فقط بصورت اينترنتي ارسال نمايد. بديهي است به اعتراضاتي كه پس از انقضاي مهلت و يا به صورت دستي ارسال گردند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نميشود.

11- داوطلبان رشته هاي پرستاري –پرستاري مراقبت هاي ويژه و مامايي توجه نمايند قبل از شروع پاسخگويي به سوالات، حتما" نوع دفترچه ( الف و ب ) و نوع پاسخنامه را كه توسط كامپيوتر در برگ پاسخنامه درج شده است كنترل نموده و در صورت مغايرت، به مسئولان آزمون اطلاع دهيد.

12- داوطلبان دقت نمايند جهت انتخاب محل تحصيل براساس جدول زير ،انتخاب خود را انجام دهند.

توجه مهم: اعلام مي داردظرفيت هاي اعلام شده در جدول زير،ظرفيتهاي توافقي اوليه بوده و متعاقباًظرفيت هاي جديد افزايش يافته و در تاريخ 15 تيرماه اعلام مي گردد. و در صورت افزايش رشته محل پذيرش (علاوه بر دانشگاه هاي اعلام شده) جهت ويرايش انتخاب همان رشته ، دستورالعمل لازم در همان تاريخ اعلام مي شود.

13- فقط داوطلبان رشته فيزيك پزشكي، راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي، بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي و مهندسي پزشكي مجاز به استفاده از ماشين حساب با يكي از مدلهاي زير (بدون قابليت برنامه ريزي) مي باشند:

Sharp : EL 512 , EL 531 , EL 520 , 531

Casio : 82 ms , 82 ES , Fx 260 , Fx 82 , Fx 570

لازم به ذكر است كه كليه داوطلبان اين رشته ها ملزم به ثبت مشخصات ماشين حساب مورد استفاده خود در جلسه آزمون مي باشند . متعاقباً مدلهاي مورد استفاده در كميته تخصصي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درصورت مغايرت با مشخصات اعلام شده ،‌فرد خاطي با عنوان متخلف محسوب شده و طبق قوانين هئيت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها برخورد خواهد شد .

14- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگه راهنما را دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي و آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.

15- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي‌باشد يا عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي‌باشد ضروري است با همراه داشتن يك قطعه 4 * 3 و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده مركز سنجش آموزش پزشكي مستقر در حوزه امتحاني مراجعه نموده و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

16- متقاضيان واجد شرايط استفاده از آيين  نامه استعداد درخشان ضمن مطالعه مفاد اطلاعيه شماره 9 اين مركز مندرج در همين سايت، الزاما جهت تاييد و معرفي از طريق دانشگاه، مي بايست از تاريخ 15/4/90 لغايت 25/5/90 به دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم معرفي داوطلب از سوي دانشگاه، مركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمي گيرد.

17- جهت اطلاع از اطلاعيه هاي بعدي به تقويم زماني مندرج در دفترچه ثبت نام مراجعه شود.

 دانشگاهها و مراكز پذيرنده دانشجو

1- در رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي شود ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا (اول ) خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه ي بين دانشگاهها تعيين ميگردد، بگذراند.

**2-رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانين ومقررات دانشگاه مربوطه بوده وداوطلبان جهت كسب اطلاعات ميبايست به آن دانشگاه مراجعه نمايند.

3-دررشته هاي مربوط به بقيه اله صرفا داوطلبان رسمي سپاه ونيروهاي مسلح مجاز به انتخاب اين رشته ها مي باشند.

4- داوطلبان توجه داشته باشند كه اطلاعات لازم در خصوص گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه تعيين مي شود.

5-مركزقلب وعروق شهيد رجايي -سازمان انتقال خون ايران-موسسه رازي -دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي-تبريزتعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارند.

6- در رشته امتحاني روانشناسي باليني (رديف 24)؛ دانشگاه علوم پزشكي ارتش در صورت عدم تكميل ظرفيت پذيرش توسط واجدين شرايط نيروهاي مسلح، از ساير داوطلبان عادي نيز دانشجو مي پذيرد. لذا داوطلبان اين رشته مي توانند دانشگاه مذكور را انتخاب نمايند.

توجه مهم: اعلام مي داردظرفيت هاي اعلام شده در جدول زيرظرفيتهاي توافقي اوليه بوده و متعاقباًظرفيت هاي جديد افزايش يافته و در تاريخ 15 تيرماه اعلام مي گردد. و در صورت افزايش رشته محل پذيرش (علاوه بر دانشگاه هاي اعلام شده) جهت ويرايش انتخاب همان رشته ، دستورالعمل لازم در همان تاريخ اعلام مي شود.

رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي با اشاره به برگزاري آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم پزشكي از دوم تير ماه،

 از افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد علوم پزشكي خبر داد.

دكتر جبرائيل نسل سراجي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با با بيان اينكه آزمون

كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم پزشكي در روزهاي پنجشنبه دوم و جمعه سوم تير ماه با رقابت 52 هزار داوطلب در

سراسر كشور برگزار مي‌شود، اظهار كرد: داوطلبان مي‌توانند از فردا شنبه 28 خرداد تا سوم تير ماه از طريق سايت مركز

سنجش آموزش پزشكي به نشاني www.sanjeshp.ir  نسبت به دريافت كارت آزمون اقدام كنند.

وي با تاكيد بر اينكه معدل در آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم پزشكي تاثيري ندارد، خاطرنشان كرد: بر اساس

قانون برقراري عدالت آموزشي فقط در آزمون امسال سهميه آزاد وجود دارد كه 20 درصد از اين سهميه به رزمندگان در

صورت كسب حد نصاب لازم تعلق مي‌گيرد.

سراجي با بيان اينكه آزمون كارشناسي ارشد علوم پزشكي سال90 در كليه رشته‌ها به صورت يك مرحله‌اي برگزار خواهد

 شد، اظهاركرد: هر گونه انتقال، تغيير رشته و يا جابجايي محل تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع است.

رييس مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت با بيان اينكه بيشترين متقاضي مربوط به تهران است، اظهار كرد:

بيش از 60 درصد داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد را زنان تشكيل مي‌دهند. رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي گفت:

 آزمون در روزهاي ابتدايي تيرماه برگزار مي شود اما افراد پس از اعلام ظرفيت ها و برگزاري آزمون، در صورت افزايش

ظرفيت در رشته مورد علاقه داوطلب مي توانند نسبت به تغيير اولويت هاي انتخابي خود اقدام کنند

منبع : isna

رشته هاي نوبت صبح و عصر روز پنج شنبه و نوبت صبح روز جمعه به شرح زير مي باشد .

پنجشنبه 2/4/90

جمعه 3/4/90

صبح

عصر

صبح

رديف

رشته

رديف

رشته

رديف

رشته

1

انگل‌شناسي

1

پرستاري

1

اپيدميولوژي

2

ايمني شناسي

2

پرستاري مراقبتهاي ويژه

2

آمارزيستي

3

بيوشيمي باليني

3

پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان

3

حشره شناسي

4

قارچ شناسي

4

پرستاري سالمندي

4

ارگونومي

5

سم شناسي

5

مهنسي بهداشت محيط

5

مهندسي بهداشت حرفه اي

6

فيزيولوژي

6

علوم و صنايع غذايي

6

روانشناسي باليني

7

آموزش بهداشت

7

فيزيوتراپي

7

رفاه اجتماعي

8

ميكروب‌شناسي

8

فيزيوتراپي ورزشي

8

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

9

ژنتيك

9

اعضاي مصنوعي

9

اقتصاد بهداشت

10

خون شناسي

10

بهداشت و ايمني مواد غذايي

10

علوم تشريحي

11

نانوتكنولوژي

11

آموزش پزشكي

11

فيزيك پزشكي

12

زيست‌فناوري

12

فناوري اطلاعات سلامت

12

 مددكاري اجتماعي

13

ويروس شناسي

13

كتابداري

13

مديريت توانبخشي

14

علوم تغديه

14

گفتار درماني

14

مهندسي پزشكي

15

علوم بهداشتي در تغذيه

15

شنوايي شناسي

15

راديوبيولوژي

16

بينايي سنجي

16

مامايي

16

انفورماتيك پزشكي

17

ميكروب‌شناسي مواد غذايي

 

 

17

سلامت و رسانه

18

نظارت بر امور دارويي

 

 

18

ارزيابي فناوري سلامت

19

كاردرماني

 

 

19

تكنولوژي تصويربرداري مغناطيسي

با توجه به نامه شماره 113/101 وزارت بهداشت در ارتباط با بازنگری آیین­نامه تاسیس دفتر کار مشاوره تغذیه، کارشناسان ارشد علوم تغذیه که مقطع کارشناسی ارشد را در دوره­های غیر از تغذیه گذرانده­اند، می­توانند پس از 2 سال سابقه کار در بیمارستان­های آموزشی مجوز دفتر کار تغذیه و رژیم درمانی را دریافت نمایند. همچنین کلیه مشاورین تغذیه از این پس مجاز به تجویز مکمل­های تغذیه­­ای و دستور انجام آزمایشات تشخیصی می­باشند.

كليه فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي رشته پرستاري، مي توانند در رشته هاي غير همنام كه مطابق جدول شماره 1 دفترچه ثبت نام واجد شرايط مي باشند، شركت نمايند. ثبت نام كنندگان مي توانند در صورت تمايل نسبت به ويرايش رشته خود و ساير موارد در زمان اعلام شده فوق اقدام نمايند.

ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي سال تحصيلي 90

کلیدواژه ها: کارشناسی ارشد، رشته های گروه پزشکی، دانلود رایگان دفترچه کارشناسی ارشد 90، ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 90

افزایش ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم پزشکی اردیبهشت 90 اعلام خواهد شد.

ظرفیت پذیرش کارشناسی‌ارشد علوم پزشکی  در سال 89 ، 50 درصد افزایش یافت.


49 هزار و 996 داوطلب در آزمون شركت كردند كه از ميان 36 هزار و 125 داوطلب زن و 13 هزار و 871 داوطلب مرد هستند. آزمون در 51 رشته برگزار شد .

دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان، تبريز، كاشان، مشهد، سمنان، اراك، اهواز، تهران، كرمان، مازندران، همدان، علوم بهزيستي و توانبخشي، ايران، كرمانشاه، اروميه، شهركرد، قزوين، بابل، شاهد، رفسنجان، شهيدبهشتي، شيراز، گيلان، بقية الله (عج)، گلستان، اردبيل، زاهدان، بوشهر، زنجان، ايلام، ارتش، زابل، كردستان، ياسوج، گناباد، بيرجند، يزد، لرستان داراي پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد هستند. همچنين در اين دوره موسسه رازي، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور ايران و مركز قلب و عروق شهيدرجايي و دانشگاه آزاد اسلامي در واحدهاي پزشكي تهران، خوراسگان، واحد علوم تحقيقات تهران و واحد علوم دارويي تهران دانشجوي كارشناسي ارشد مي پذيرند. بر اساس اعلام مركز سنجش آموزش پزشكي ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشكي سال تحصيلي 90-89 در دانشگاههاي علوم پزشكي 2 هزار و 230 نفر است.در رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در 4 واحد آموزشي 87 نفر پذيرفته مي شوند. همچنين در ظرفيت پذيرش شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي 377 در دانشگاههاي ايران، تهران، شهيدبهشتي، زاهدان، اهواز، تبريز، يزد و كرمان اعلام شده است.در مجموع ظرفيت دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشگاه آزاد و شعب بين الملل 2 هزار و 694 نفر اعلام شده است. رشته پرستاري با 214 نفر، پرستاري مراقبت هاي ويژه با 152 نفر و مهندسي بهداشت محيط با 116 نفر داراي بالاترين ظرفيت پذيرش در ارشد پزشكي هستند.همچنين رشته هاي ارزيابي فناوري سلامت با 4 نفر، سلامت و رسانه با 6 نفر و مددكاري اجتماعي با 8 نفر داراي كمترين ظرفيت آزمون هستند.شرايط داوطلبان استعداد درخشان در آزمون كارشناسي ارشد پزشكي ملاك سنجش در سهيمه استعدادهاي درخشان با آزمون ورودي و بدون آزمون ورودي براساس اعلام نهايي دانشگاه خواهد بود و متقاضيان بايد در مهلت زمان 15 تير تا 25 مرداد به دانشگاه خود مراجعه كرده و براي اطلاع از شرايط شركت يا عدم شركت در آزمون به برگه راهنماي آزمون مراجعه كنند.
براساس آخرين مصوبات معدل مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد جهت استفاده از تسهيلات استعداد درخشان با آزمون ورودي 17 و 17 به بالا است و دوره هاي شبانه نيز مانند روزانه مي توانند از اين سهميه در صورت احراز شرايط لازم استفاده كنند.

کلید واژه ها : آزمون ارشد ، آزمون کارشناسی ارشد ، ظرفیت آزمون ارشد ، ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ، آزمون علوم پزشکی ، آزمون ارشد علوم پزشکی ، کارشناسی ارشد علوم پزشکی ، دانشگاه بین الملل ، شعب بین الملل ، دانشگاه های بین الملل ، پذیرش در دانشگاه بین الملل ، بین الملل ، شعبه بین الملل دانشگاه

کارشناسی علوم و صنایع غذایی ـ مهندسی علوم و صنایع غذایی ـ علوم تغذیه ـ زیست شناسی ( گیاهی ـ جانوری ـ

عمومی ـ سلولی مولکولی ـ شیلات و آبزیان ) ـ دبیری زیست شناسی( با گرایش زیست شناسی عموم )ـ پرستاری ـ

مامایی ـ بهداشت عمومی ـ فیزیولوژی ـ علوم آزیشگاهی ـ بیوشیمی ـ میکروب شناسی ـ رژیم درمانی ـ  هوشبری   ـ

اتاق عمل.

داوطلبان گروه پزشکی می توانند جهت مشاوره رایگان با رتبه های برتر گروه با شماره های 66902061-021  /  3238002 ـ 0131 و

 3232543 ـ 0141 تماس بگیرند.