اخبار مهم روز

دفترچه آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت

آزمون دکترای تخصصی 1402-1401

دانلود دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی بهداشت 1402-1401 

  


 

آزمون دکترای تخصصی 1401-1400

 

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی 1401-1400

دانلود دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی بهداشت 1401-1400

  


 

آزمون دکترای تخصصی 1400-99

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی 1400-99

دانلود دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی بهداشت 1400-99

 

 

 


 

آزمون دکترای تخصصی 99-98

دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی 99-98 

 اعلام ظرفیت های اولیه رشته های دکتری تخصصی و پژوهشی 99-98

دانلود مدارك مورد پذير رشته ها در آزمون دكتري تخصصی بهداشت 99-98

دانلود دروس و ضرايب آزمون دكتري تخصصي بهداشت 99-98

 

 


 

آزمون دکترای تخصصی 98-97

دانلود دفترچه راهنمای آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 97 

دروس - ضرایب آزمون دکترای سال تحصیلی 98-97


 

آزمون دکترای تخصصی 97-96 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل آزمون دکتری تخصصی 97-96

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکترای تخصصی(Ph.D) سال تحصیلی

96-97 فرمت PDF

 


آزمون دکترای تخصصی 96-95


 
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال تحصیلی

   95-96 فرمت pdf

در خصوص فهرست دانشگاههای پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D) در سال

تحصیلی 95-96 فرمت pdf

 

 


آزمون دکترای تخصصی 95-94 

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 95-94

دانلود رایگان دفترچه راهنمای رشته های آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 95-94

 


آزمون دکترای تخصصی 94-93 

 دانلود دفترچه آزمون دکترای تخصصی 94-93 وزارت بهداشت

 ظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاههای پذیرنده دانشجو PhD وزارت

         بهداشت در سال 93