اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402-1401

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اقتصادبهداشت، جزوات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود جزوات ارشد، دانلود جزوه اقتصا خرد، دانلود جزوه اقتصاد کلان، دانلود جزوه آمار، دانلود جزوه آمار حیاتی، منابع آزمون ارشد اقتصاد بهد اشت، سوالات ارشد اقتصاد بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، آزمون ارشد پزشکی، جزوات آزمون ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کنکور ارشد

 

اقتصاد خرد

تحليل اقتصادي- نظريه و كاربرد(جلد او 2)، موريس فيليپس، اكبر كميجاني، انتشارات دانشگاه تهران،
1390 ، چاپ چهاردهم

 

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان جلد اول و دوم، تيمور رحمانی، انتشارات برادران، 1391 ، چاپ نوزدهم

 

مديريت مالی و اقتصاد بهداشت

مديريت مالی:

 مديريت مالی در مراقبت سلامت و بيمارستان، فربد عبادی فرد آذر، عزيز رضا پور، تهران انتشارات عبادی فر، 1391

بودجه ريزی عملياتی، عادل آذر، انتشارات سمت

مبانی و اصول اقتصاد سلامت:

اقتصاد سلامت، محسن مهرآرا، نشر دانشگاه تهران، 1387
اقتصاد مراقيت سلامت، فربد عبادی آذر، عزيز رضا پور، تهران نشر عبادی فر، 1390
اقتصاد سلامت، اصول و جريان منابع، توماس گتزن، ترجمه محمود نکويی مقدم، محمدرضا اميراسماعيلی،
محمدامين بهرامی، انتشارات پارسا، 1387
مبانی اقتصاد بهداشت ودرمان، سعيد آصف زاده، قزوين

 

سازمان و مديريت بهداشت و درمان

مديريت خدمات بهداشتی:

مديريت خدمات سلامت- مفاهيم و عمل(ويرايش دوم)، مری جی هاريس وهمکاران، ترجمه عزيز رضا پور- فربد عبادی آذر- سعيد باقری فرادنبه- نگار يوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر، 1393 فصل 14 ( مديريت تنظيم قرارداد های سازمانی)، فصل 15 (بهبود عملکرد سازمانی در مرلقبت سلامت) و فصل 17 ( از مديريت ريسک تا حاکميت بالينی).

برون سپاری خدمات سلامت، محمد رضا ملکی- سوگند تورانی- علی وفايی نجار- سارا قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مديريت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، فصول 5 ،6 , 10، 16، 17، 18 و 20

بيمه سلامت:

نظام های بيمه سلامت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی، 1389

نظام سلامت:

اصلاحات نظام سلامت، راهنمای عدالت و کارايی، عليرضا احمدوند و همکاران، نشر ابن سينای بزرگ، 1388
گزارش جهانی سلامت 2010 ، سيد مرتضی اديانی و همکاران، نشر جهاد دانشگاهی، 1393
اصول بازاريابی در بخش سلامت، اريک، ان برکوويتز، ترجمه م. عرب، تهران نشر جهاد دانشگاهی، 1392

 

برنامه ريزی بهداشت و درمان:

برنامه ريزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزيز رضا پور، قزوين، نشر حديث امروز، 1386

 

مديريت بيمارستان:

بيمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گريفين، ترجمه م. عرب، نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1391
مميزی بالينی، جعفر صادق تبريزی و همکاران فصل دوم و سوم مشارکت بيمار و جامعه، جعفر صادق تبريزی و همکاران، فصول اول،سوم، پنجم، ششم و هشتم آشنايی با بيمارستان، سعيد کريمی و همکاران، نشر ليتو گرافی پاييزان، 1389

 

آمار و آمار حیاتی

اصول و روشهای آمار زیستی / دانیل(Daniel w) مترجم: محمد تقی آیت اللهی ناشر امیرکبیر تهران

روشهای آماری و شاخص های بهداشتی / دکتر کاظم محمد و همکاران

 

ریاضی

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن / محمد حسین پور کاظمی – نشر نی- جلد اول، چاپ دهم – جلد دوم، چاپ پنجم

 

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت