اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد اپیدمیولوژی، ارشد اپیدمیولوژی، سوالات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار زیستی، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی، آزمون ارشد اپیدمیولوژی، کنکور ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد

 

مبانی اپیدمیولوژی

1. درسنامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي پارك، ترجمه دكتر كورش هلاكوئي ناييني دكتر قباد
مرادي و همكاران انتشارات گپ آخرين ويرايش

2. اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني انتشارات گپ
آخرين ويرايش

 

مقدمات آمار زیستی

روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی، دکتر محمد و دکتر ملک افضلی- آخرين ويرايش

 

اصطلاحات پزشکی

1-فرهنگ جامع همه گیر شناسی(اپیدمیولوژی)، دکتر کیومرث ناصری- ویرایش اول- انتشارات گپ -آخرین ویرایش

 

بهداشت عمومی

1-راهنمای واکسیناسیون(آخرین چاپ)، انتشارات وزارت بهداشت

 

اپیدمیولوژی بیماریها

1. راهنماي كنترل بيماريهاي واگير در انسان، ترجمه: دكتر حسين صباغيان انتشارات گپ آخرين ويرايش

2. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد اول (بيماريهاي واگير)، اثر: شوراي نويسندگان با سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش
3. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد دوم (بيماريهاي غير واگير)، اثر: شوراي نويسندگان با سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش
4. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد سوم (سرطان ها)، اثر: شوراي نويسندگان با سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت