اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 1404-1403

 کلید واژه ها: آزمون ارشد ژنتیک انسانی، منابع آزمون ارشد ژنتیک انسانی، جزوات ارشد ژنتیک انسانی، سوالات ارشد ژنتیک انسانی، دانلود جزوه ژنتیک، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه زیست سلولی، دانلود جزوات ارشد ژنتیک، ارشد وزارت بهداشت، منابع کارشناسی ارشد، جزوات آزمون ارشد ژنتیک، آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی 1404-1403(مجموعه علوم آزمایشگاهی 1)

 

ژنتیک

1. Emery’s Elements of Medical Genetics. Last Edition
2. Thompson & Thompson. Genetics in Medicine. Last Edition
3. T.Strachan &A. read. Human Molecular Genetics. Last Edition.

 

بیوشیمی

HARPER’s Illustrated Biochemistry; Thirty- second Publisher , McGraw Hill /
Medical: 32nd edition (September 7 , 2022)

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد ژنتیک انسانی کلیک نمایید.

 

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت