اخبار مهم روز

خدمات آموزشی کارشناسی ارشد آمار زیستی

 
 
 
 
 
 

سوالات رایج آزمون ارشد آمار زیستی:

1-درصدهای قبولی ارشد آمار زیستی؟

2-اسامی قبول شدگان ارشد آمار زیستی؟

3-مصاحبه قبولی های ارشد آمار زیستی؟

4-برای ارشد آمار زیستی چی بخونم؟

5-ظرفیت پذیرش ارشد آمار زیستی؟

6-دانشگاههای ارشد آمار زیستی؟

7-موقعیت شغلی ارشد آمار زیستی؟

8-ارشد آمار زیستی دانشگاه آزاد؟