اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد میکروبشناسی 1402-1401

 

 

 

باکتری شناسی

1. Jawetz & et al. Microbiology 
2. Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology

 

قارچ شناسی

1. دكتر فريده زيني، دكتر امير سيد علي مهبد، دكتر امامي. قارچ شناس پزشكي جامع، انتشارات دانشگاه
تهران، 1392
2. Diagnosis and Treatment of Fungal Infections, Hospenthal, Duane R., Rinaldi,
Michael G. (2015)

 

ویروس شناسی

1. E.Jawetz .Medical Microbiology 
2. Zinsser. Medical Microbiology
3. Murray. Microbiology

 

ایمنی شناسی

ايمنولوژي ايوان رويت
ايمنولوژي دكتر محمد وجگاني

 

انگل شناسی

4. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology
كه توسط اساتيد معتبر انگل شناسي ترجمه شده است.
1. تك ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان؛ دكتر مصطفي رضائيان، دكتر مهدي قرباني،
دكتر حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران و انتشارات ايده نوين؛
ويرايش دوم؛ 1394
2. بيماريهاي انگلي در ايران تاليف دكتر اسماعيل صائبي؛ آخرين ويرايش
ليست منابع براي مطالعه بيشتر:
1. كرم شناسي پزشكي تاليف دكتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
2. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دكتر ابوالحسن نديم؛ دكتر عزت الدين جواديان؛ دكتر مهدي محبعلي
و دكتر علي ضامن مومني . انتشارات نشر دانشگاهي؛ آخرين ويرايش

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

 

ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
ارشد میکروب شناسی دانشگاه ازاد
ارشد میکروب شناسی دامپزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
منابع ارشد میکروب شناسی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد میکروب شناسی
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت علوم
منابع ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت
ارشد میکروب شناسی پزشکی
ارشد میکروب شناسی
سوالات ارشد ویروس شناسی 95
دانلود سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی 94

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد میکروبشناسی

کلیک نمایید.

  

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/33338002    رشت

013/42342543   لاهیجان