اخبار مهم روز

معرفی رشته ارشد آموزش بهداشت

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش بهداشت

Master Of Science ( M.Sc ) In Health Education

تعریف رشته :

رشته تحصیلی آموزش بهداشت یکی از دوره های تحصیلاتی تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می یاشد که در آن دانش آموختگان تربیت می شوند که از دانش و مهارت کافی برای طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت برخوردار باشند و مردم درجهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت خود برای زندگی سالم ، توامند سازند و با جلب مشارکت مردم و حمایت سیاستگزاری فرهنگ سلامت را در اجتماع بهبود بخشید .

 

ارزشها و باورها

فلسفه تدوین برنامه

با توجه به اهمیت سلامت و نقش آن در تکامل انسان و توسعه در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، روانی و معنوی ضروریست کارشناسان آموزش بهداشت دارای توانمندی و مهارت هایی گردند تا قادر باشند نقش خود را با توجه به نیازها ، ارزشها و شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقاء سلامت و شکل گیری سبک زندگی سالم ایفا نمایند.

 

رسالت

ماموریت رشته آموزش بهداشت ، تربیت دانش اموختگانی است که با کسب دانش و مهارت های حرفه ای قادر به شناخت جامعه ، ارزیابی نیازها ، برقراری ارتباط مناسب ، تصمصم گیری ، ارائه خدمت آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای باشند به گونه ای که به ارتقای سلامت و شکل گیری سبک زندگی سالم منتهی گردد .

 

 

 چشم انداز

با اجرای این برنامه امید می رود که نقش کلیدی در ترویج مفاهیم مربوطه به ارتقای سلامت در کشور و منطقه منطبق با نیازهای جامعه اینده فراهم گردد.

 

اهداف کلی

هدف کلی این رشته تربیت دانش اموختگانی که قادر باشند :

از طرق مداخلات اموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای در رفتار افراد در جهت اهداف برنامه تغییر ایجاد کند .

در سبک زندا استفاده از مولفه های اجتماعی و ایجاد محیط های حمایتی و روش های نوین مدیریت تاثیر گذار باشند .

 

نقش دانش اموختگان

 1. آموزشی
 2. پژوهشی
 3. حمایتی
 4. حمایتی و مدیریتی
 5. مشاوره ای

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

نقش اموزشی :

نقش آموزشی با تاکید بر اموزش آحاد جامعه از جمله کارگران ، دانش اموزان ، دانشجویان ، کارکنان ، بیماران و زنان خانه دار و در سنین بارداری و افراد در معرض خطر به عنوان گروههای هدف با فرایند زیر انجام می گردد .

 

 • ارزیابی جامعه
 • نیاز سنجی و اولویت بندی
 • تعیین اهداف ( شناختی ، عاطفی ، روان حرکتی )
 • تعیین منابع
 • تدوین برنامه اجرایی
 • تعیین ملاکهای ارزشیابی
 • اجرابرنامه
 • پایش
 •  ارزشیابی
 •  ایجاد تغییرات رفتاری در جهت ارتقاء سلامت جامعه

نقش پژوهشی :

 • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی شامل نیازسنجی و تعیین اولویت ها – تدوین طرح اولیه ، گرداوری و تحلیل داده ها و تهیه گزارش
 • تحلیل داده ها
 • تعیین راه حل برای مشکلات
 • پاسخ به سوالات موجود
 • تعیین اولویت های پژوهشی
 • بکارگیری متدولوژی مناسب
 • گزلرش دهی نتایج

نقش حمایتی مدیریتی :

با توجه به مولفه های اجتماعی  ارزشها ، هنجارها ، کنترل اجتماعی و ... در ارتقاء سلامت جامعه با ایجاد محیط های حمایتی ( سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، فیزیکی ، اقتصادی ) نقش های زیر ایفا می گردد.

 • جلب مشارکت و حمایت همه جانبه مقامات عالیه کشور در جهت حفظ سلامت یا تلاش برا ی بهبود سبک زندگی
 • جلب مشارکت مردم برای حضور در مراحل مختلف برنامه های سلامت
 • توانمندی سازی کارکنان سیستم سلامت برای ایفای نقش موثر در ارائه خدمات جامع سلامت

نقش مدیریتی

 • تحلیل وضع موجود
 • برنامه ریزی
 • تامین منابع
 • سازماندهی
 • ظرفیت سازی
 • هدایت و رهبری
 •  پایش و ارزشیابی

نقش مشاوره ای

نقش مشاوره ای در حوزه های مختلف سلامت و با تاکید بر گروه های هدف اختصاصی برنامه هل ( کودکان ، نوجوانان ، زنان ، سالمندان ، معلولین ... ) انجام می گردد تا با انتقال آگاهی های لازم و فراهم نمودن زمینه تغییر رفتار اختیاری ، سلامت انان را ارتقا بخشد .

 

جهت خرید اینترنتی پکیج آموزشی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کلیک نمایید

 

 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه جامعه شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه روان شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد آموزش بهداشت، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت، مشاوره آزمون ارشد آموزش بهداشت