اخبار مهم روز

قبولی های نخبگان

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

فریبا ابراهیمی / پرستاری داخلی و جراحی علوم پزشکی گیلان

اسماعیل مصباحی / مدیریت علوم پزشکی ساری

مریم جمالی / ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه تهران

سجاد علایی / مدیریت دانشگاه ایران

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 95، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد95 ،کنکور ارشد 95، نتایج ارشد علوم پزشکی، موسسه علوم پزشکی نخبگان

 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

حدیثه پناهی / آموزش بهداشت دانشگاه ایران

کتایون احمدی / مامایی دانشگاه ایران

سهیلا نقوی / مدیریت علوم پزشکی کرمان 

 

این مطلب بر روز رسانی می شود ......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 94، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 94،کنکور دکترای 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان

 

غزال رحیم زاده

گلنار رجاییه

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

 

 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 94، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 94،کنکور دکترای 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان

 

هلدا توتون چی

الهه رعنایی

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

 

 

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 94، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 94،کنکور دکترای 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان

 

نسرین حریری

زرین بنی کاظمی

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

سایر قبولی های نخبگان

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی دکترای 94، قبولی دکترای علوم پزشکی، نتایج دکترا، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر دکترای 94،کنکور دکترای 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک خدمت عزیزان

 

مطهره حسنی

فروغ شایسته

 

این مطلب به روز رسانی می شود......

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرمین مختاریه / بیوشیمی بالینی علوم پزشکی کرمانشاه

مهران مظفری / پرستاری اورژانس شهید بهشتی

طاهره جعفری / رتبه 5 آناتومی علوم پزشکی اراک

طاهره پور آقایی / آموزش بهداشت علوم پزشکی گیلان

رضا هاشمی / تغذیه علوم پزشکی تبریز

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، آزمون ارشد 95، ارشد علوم پزشکی 95، ارشد تغذیه 95، قبولی در ارشد علوم پزشکی، قبولی ارشد تغذیه، ارشد پرستاری 95، قبولی ارشد پرستاری، منابع قبولی ارشد تغذیه، منابع قبولی ارشد پرستاری 95، نتایج ارشد وزارت بهداشت 94، ثبت نام وزارت بهداشت 95، دانشگاه های علوم پزشکی، قبولی دانشگاه تهران، قبولی دانشگاه شهید بهشتی، قبولی وزارت بهداشت، قبولی کارشناسی ارشد پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

ساجده فیاض / تغذیه علوم پزشکی مشهد

فریبا صفایی / پرستاری داخلی جراحی  دانشگاه ایران

فرزانه بهادری / رتبه 3 سلامت سالمندی علوم پزشکی شیراز

محسن موسایی / روان پرستاری علوم پزشکی اصفهان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

 

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

آرزو قلی زاده / پرستاری علوم پزشکی ایران

جماالدین اونق / پرستاری سالمندی علوم پزشکی گیلان

زهرا غلام نیا / پرستاری علوم پزشکی اصفهان

فاطمه پور میرزایی / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی، 

قبولی در رشته پزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 93
قبولی در پزشکی
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی های کنکور 93
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی در رشته پزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 93
قبولی در پزشکی
قبولی طاعات و عبادات
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی های کنکور 93
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی در رشته پزشکی
قبولی در پزشکی
قبولی دانشگاه آزاد
قبولی در رشته دندانپزشکی
قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد
قبولی در المان
قبولی در دانشگاه آزاد
گواهی قبولی سازمان سنجش
رتبه قبولی سونوگرافی
تخمین رشته قبولی سراسری
رتبه قبولی دانشگاه سراسری
درصد های قبولی دندانپزشکی سراسری
غیبت سربازی+قبولی دانشگاه
اعلام نتایج قبولی دانشگاه سراسری
رتبه های قبولی کنکور سراسری
اس قبولی دانشگاه
اس ام اس قبولی
اس تبریک قبولی دانشگاه
اس تبریک قبولی
اس قبولی کنکور
قبولی کنکور 93
قبولی کنکور
قبولی کارشناسی ارشد
قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
قبولی کنکور 91
قبولی کنکور 92
قبولی کارشناسی ارشد 
قبولی کانون
قبولی کارشناسی
قبولی مدارس نمونه
قبولی مهندسی پزشکی
رتبه قبولی مهندسی پزشکی
آخرین رتبه قبولی 
زیارت قبولی مشهد
متن زیارت قبولی مکه
مقبولیت
قبولی های دانشگاه آزاد 93
قبولی های کنکور 94
قبولی های کنکور 93
قبولی های تیزهوشان 94-95
رتبه ی قبولی رشته ها
رتبه ی قبولی در داروسازی
رتبه ی قبولی پزشکی
رتبه ی قبولی معماری دانشگاه تهران
رتبه ی قبولی دندانپزشکی
رتبه ی قبولی برای مهندسی 
رتبه ی قبولی فیزیوتراپی
رتبه ی قبولی مهندسی ژنتیک
رتبه ی قبولی در دامپزشکی تهران
رتبه ی قبولی در دانشگاه شهید بهشتی
قبولی 100 در کنکور
اسامی قبولی کنکور 1392
کد رشته قبولی 11
قبولی دختر 13 ساله
قبولی رتبه 10000
اسامی قبولی تیزهوشان 1392
قبولی رتبه 12000
قبولی در 014
قبولی با رتبه 25000
قبولی لاتاری 2014
قبولی های گزینه 2
قبولی با رتبه 20000
قبولی در لاتاری 2013
نمرات قبولی دستیاری 39
قبولی دستیاری 39
رتبه قبولی دستیاری 39
اخرین رتبه قبولی دستیاری 39
قبولی های منطقه 3
قبولی های کنکور 94

قبولی 94کانون
قبولی کنکور 91
قبولی کنکور 92
قبولی دستیاری 92
قبولی ارشد 92
قبولی دستیاری 91
قبولی های 91 
قبولی های 92 کانون
قبولی های 92 
قبولی 100 در کنکور
قبولی با رتبه 10000

کلیدواژه: آزمون ارشد، آزمون علوم پزشکی، قبولی ارشد 94، قبولی ارشد علوم پزشکی، نتایج ارشد، ارشد وزارت بهداشت،نتایج ارشد، نفرات برتر ارشد94 ،کنکور ارشد 94، نتایج ارشد علوم پزشکی

 

با عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای عزیزان

 

خانم عبدی / پرستاری شهید رجایی تهران

بیتا دژن / مشاوره در مامایی علوم پزشکی البرز

امیدظهیر / پرستاری علوم پزشکی گیلان

 

این مطلب به روز رسانی می شود...

صفحه3 از6