اخبار مهم روز

همکاری در طرح های تحقیقاتی - ویژه رشته های علوم پزشکی

خدمتی جدید از موسسه نخبگان
همکاری در طرح های تحقیقاتی - ویژه رشته های علوم پزشکی
آموزش نحوه نگارش پروپوزال، جمع آوری داده ها، کار با داده ها و نگارش گزارش نهایی
مشارکت در طرح های تحقیقاتی اساتید دانشگاه
ارائه گواهی همکاری در طرح
 
آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 25 دی 1402 11:54