اخبار مهم روز

اعلام نتایج مرحله اول و کارنامه علمی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی 1402

یکشنبه, 25 تیر 1402 00:00

کلید واژه: نتایج اولیه ارشد 1402، آزمون ارشد 1402، کارنامه علمی ارشد 1402، کارنامه ارشد تغذیه، کارنامه ارشد پرستاری، کارنامه ارشد مامایی، کارنامه ارشد آموزش بهداشت، انتخاب رشته محل، رشته محل 1402، رشته های گروه پزشکی، آزمون رشته های گروه پزشکی

 

مشاهده نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروهای پزشکی 1402