اخبار مهم روز

تغییرات دروس آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 1402

شنبه, 12 شهریور 1401 00:00

کلید واژه: آزمون دکترای 1402، دکترای 1402، حذف درس استعداد، تغییر دروس آزمون دکتری

  • درس استعداد تحصیلی از دروس امتحانی آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 1402 حذف خواهد شد.
  • درس زبان انگلیسی شامل سوالات عمومی و تخصصی هر رشته خواهد بود.