اخبار مهم روز

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

سه شنبه, 05 بهمن 1400 00:00

کلید واژه: آزمون ارشد  1401، آزمون 1401، مهلت ثبت نام ارشد، مهلت ثبت نام ارشد 1401، موسسه علوم پزشکی، سایت سازمان سنجش پزشکی، رشته گروه پزشکی، ارشد پرستاری 1401، ارشد تغذیه 1401، ارشد آموزش بهداشت 1401، ارشد مامایی 1401، ارشد مشاوره در مامایی 1401

 

  • زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1401(سال تحصیلی 1401-1402) از تاریخ 1400/11/30 لغایت 1400/12/10 خواهد بود.