اخبار مهم روز

تاریخ آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 1401

کلید واژه: آزمون دکتری 1401، تاریخ آزمون 1401، زمان برگزاری آزمون دکتری 1401

 

  • آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت 1401 در 2 و 3 تیرماه 1401 برگزار خواهد شد

 

آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 28 مهر 1400 12:09