اخبار مهم روز

در خصوص برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی كارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ١٤٠٠

چهارشنبه, 23 تیر 1400 00:00

کلید واژه: کارت ورود به جلسه، آزمون ارشد 1400، مکان آزمون ارشد 1400، آزمون ارشد 1400 گروه های علوم پزشکی، ارشد علوم تغذیه 1400، ارشد پرستاری 1400، ارشد مامایی 1400، ارشد علوم آزمایشگاهی 1400

 

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و با آرزوي توفيق و سلامتي ، به اطلاع كليه داوطلبان آزمون ميرساند: 1-زمان برگزاري آزمون طي : نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 31/4/1400 -صبح و عصر روز جمعه 1/5/1400 ، در35 حوزه امتحاني به شرح جدول شماره 3و 43 رشته و 11 مجموعه به شرح جدول شماره 1 برگزار خواهد شد. 2 -شروع روند آزمون نوبت صبح: 30,7 ، برگزاري آن راس ساعت 9 صبح و شروع روند آزمون نوبت عصر 30,14 شروع آن راس ساعت 16 عصر ميباشد. مدت زمان پاسخگوئي به سوالات كليه رشتهها به مدت 160 دقيقه ميباشد. 3 -زمان دريافت كارت ورود به جلسه از تاريخ 23/4/1400 لغايت 27/4/1400خواهد بود.4 -از ورود داوطلبان فاقد .....