اخبار مهم روز

ترجمه تغذیه کراوس ۲۰۲۰

چهارشنبه, 17 دی 1399 00:00

کلید واژه: کراوس 2020، ترجمه کراوس 2020، آزمون تغذیه، تغذیه 1400، آزمون ارشد تغذیه، آزمون دکتری تغذیه، جزوات برتر تغذیه، ترجمه اساتید دانشگاه، ترجمه دانشجویان برتر

ترجمه تغذیه کراوس ۲۰۲۰
مجموعه کتاب ۴ جلدی ترجمه کامل تغذیه کراوس ۲۰۲۰
با همکاری جمعی از اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تغذیه
مشتمل بر کلیه فصول کتاب تغذیه کراوس
گروه آموزشی نخبگان


نکته مهم: این مجموعه ویرایش ترجمه قبلی کراوس نیست و به طور کامل از ابتدا مجددا ترجمه شده است.

021-66902061-66902038-09372223756

آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 18 دی 1399 11:36