اخبار مهم روز

کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هفته آینده اعلام خواهد شد!!!

سه شنبه, 18 شهریور 1399 00:00

کلید واژه: کارنامه آزمون ارشد 99، نتایج آزمون 99، نتایج ارشد تغذیه 99، نتایج ارشد مامایی 99، نتایج ارشد پرستاری 99، کارنامه پرستاری 99، کارنامه مامایی 99، کارنامه تغذیه 99

 

  •  کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هفته آینده اعلام خواهد شد!!!