اخبار مهم روز

کارنامه پذیرش آزمون ارشد وزارت بهداشت 98 اعلام شد

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 00:00

کلید واژه: ارشد 98، کارنامه آزمون ارشد 98، نتایج ارشد 98، اعلام نتایج آزمون ارشد وزارت بهداشت 98، اعلام کارنامه، کارنامه ارشد

 

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 19 مرداد 1398 17:44